GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na uvid u spis predmeta
27.6.2017. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000019
URBROJ: 2176/03-06/14-17-0008
Kutina, 27.06.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

NEVENKA JERKOVIĆ, HR-44320 KUTINA, ANDRIJE HEBRANGA 7/2

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine stambene namjene povremenog stanovanja, 2. skupine na katastarskim česticama k.č.br. 2514/5 k.o. Kutina (nastala parcelacijom k.č.br. 2514/1 k.o. Kutina, Kutina, Podravska ulica bb).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.07.2017. godine u vremenu od 9,00 do 11,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

                     VODITELJ ODSJEKA

                        Eduard Gelešić, dipl.ing.građ.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti