GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv za uvid u spis predmeta - nogostup Gajeva
9.6.2017. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000018
URBROJ: 2176/03-06/14-17-0008
Kutina, 08.06.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD KUTINA , HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - pješačko biciklistička staza, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č. br. 3310, 3314/2, 3308, 3314/3, 3309, 3305/1, 3304/1, 3302/1, 3301/2, 3300/2, 3299/4, 3299/1, 3299/2, 3295/1, 3294/2, 3293/2, 3293/1, 3291, 3289, 3288, 3287, 3286, 3285, 3284, 3282/2, 3282/1, 3280/2, 3280/1, 3279, 3278, 3277, 3276, 3275/2, 3275/1, 3274, 3273, 3272, 3228/13, 3225/1, 3224, 3223/2, 3221/2, 3221/1, 3211/2, 3210, 3172, 3171/2, 3171/1, 3170, 3169/1, 3169/2, 3168/1, 3168/2, 3167, 3997 i 3166. k.o. Repušnica.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.06.2017. godine u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA

Eduard Gelešić, dipl.ing.građ.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča Upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
U spis, ovdje.

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti