GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiIzgradnja nogostupa u Batini - I. etapa
12.5.2017. - Javna nabava


12.05.2017.

JAVNA NABAVA: OBJAVA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016), naručitelj Grad Kutina objavljuje nabavu radova na izgradnji nogostupa u Batini- I. etapa. Rok za dostavu ponuda je 31.5.2017. do 9,00 sati.

10.05.2017.

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Grad Kutina objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku nabave izgradnje nogostupa u Batini-I. faza.

 

04.05.2017.

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE

Obavještavamo vas da naručitelj Grad Kutina planira pokrenuti postupak javne nabave izgradnje nogostupa u Batini - I. etapa

 

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom izgradnje nogostupa u Batini - I etapa Naručitelj Grad Kutina ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi koja sadrži:

 

  • Opis predmeta nabave
  • Tehničke specifikacije
  • Posebne uvjete za izvršenje ugovora
  • Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
  • Kriterije za odabir ponude.

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na e-mail: lisak@kutina.hr.

 

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam)  dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama.

 

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti