GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiIzgradnja pješačko-biciklističke staze u Gajevoj ulici u Repušnici
13.4.2017. - Javna nabava


13.04.2017.

JAVNA NABAVA

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016), naručitelj Grad Kutina objavljuje nabavu radova na izgradnji pješačko biciklističke staze u Gajevoj ulici u Repušnici. 

Rok za dostavu ponuda je 5.5.2017. do 9,00 sati. 

Obavijest o nadmetanju je objavljena u e-oglasniku javne nabave Narodnih novina dana 14.4.2017. (broj objave 2017/S 0F2-0007090).

13.04.2017.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Grad Kutina objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku nabave izgradnje pješačko biciklističke staze u Gajevoj ulici u Repušnici.

07.04.2017.

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE

Obavještavamo vas da naručitelj Grad Kutina planira pokrenuti postupak javne nabave izgradnje pješačko biciklističke staze u Gajevoj ulici u Repušnici, ev. broj nabave 5/17. 

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom izgradnje pješačko biciklističke staze u Gajevoj ulici u Repušnici, Naručitelj Grad Kutina ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi koja sadrži: 

  • Opis predmeta nabave
  • Tehničke specifikacije
  • Posebne uvjete za izvršenje ugovora
  • Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
  • Kriterije za odabir ponude. 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na e-mail: lisak@kutina.hr. 

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam)  dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama. 

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.                                                         

Pročelnik:

Mladen Lisak, dipl. ing. agr.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti