GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv na uvid u spis predmeta za građenje pristupne prometnice novom gradskom trgu
20.3.2017. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000011
URBROJ: 2176/03-06/14-17-0005
Kutina, 20.03.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Investitor GRAD KUTINA , HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - pristupna prometnica na novom gradskom trgu u Kutini, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 3666/3, 3666/4, 3661/5, 3667/7, 3667/1, 3665/3, 3661/1 3670/15 i 3665/2 k.o. Kutina (Kutina, TRG K.TOMISLAVA).

II     Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.03.2017. sati u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.  

III   Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

  1. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

 

                        VODITELJ ODSJEKA

                         Eduard Gelešić, dipl.ing.građ.Službeni dio

Popis službenih obavijesti