GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv - Uvid u spis predmeta Proizvodnja, skladištenje i otpremanje adblue otopine
16.3.2017. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000009
URBROJ: 2176/03-06/14-17-0007
Kutina, 16.03.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Investitor PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva,

HR-44320 Kutina, Aleja Vukovar 4

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti - proizvodnja, skladištenje i otpremanje adblue otopine, 3. skupine, na građevnim česticama k.č.br. 2371/4,2422/3 i 2422/1 k.o. Husain (KUTINA, A.VUKOVAR 4).

II     Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.03.2017. sati u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.  

III    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV   Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VODITELJ ODSJEKA

Eduard Gelešić, dipl.ing.građ.Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti