GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta - HOPS
13.2.2017. - E-Oglas


Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Kupska 4

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije - Ugradnja metalom oklopljenog i plinom SF6 izoliranog postrojenja 110kV u TS 110/10(20) kV Kutina, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 8310/8 k.o. Kutina (KUTINA, A.VUKOVAR).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti 20.02.2017. godine u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati. 
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

                          VODITELJ ODSJEKA

                               Eduard Gelešić, dipl.ing.građ.Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti