GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv na uvid u spis predmeta
8.2.2017. - E-Oglas


Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - kanalizacijska mreža faza 7, aglomeracije Kutina, 2. skupine, investitora MOSLAVINA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1 na katastarskim česticama:

  • K. č. br. 7830/1, 7832, 3748/2, 3863/2, 7932, 7828, 9839, 9834, 8104/2,7923, 7925,2425/7,7843, 1425/4, 1429/1, 1430/3, 1430/5,3683,3684,3689/3,7842, 3710, 3709/2, 3706/2, 3707/2, 3706/4, 3705/3, 3705/2, 2849/1, 2849/4, 2849/5, 2848/1, 2846, 2845, 2844, 2843, 2842, 2841, 2840, 2829/4, 2838/1, 2837, 2836, 2835, 2834, 2833, 2832, 2831, 2467/1, 2466/1, 2465/1, 2464/1, 2463/2, 2462/1, 2461/1,2460/1, 1459/1, 2458/1, 2457/1' 2456/1' 2455/1' 2454/1' 2453/1' 2452/1' 2451/1' 2450/1' 2448, 2447/1' 2441' 7842, 7840/1' 7840/3, 2483/1' 2524, 9832/1' 9832/3, 9831' 9759, 9760/2, 9806/2, 9832/2, 9833, 9806/1, 9805, 7838, 7856, 7845, 468, 7846/2, 7846/3, 2105, 2032/20, 2026/3 i 2033/1 k. o. Kutina,
  • k.č.br. 1202/21,1203/2, 1206, 116, 1000/4, 1207/1 i 1206 k.o. Batina,
  • k.č.br. 2502, 984/2, 2103/1, 2103/3, 2111/1, 2111/2, 2113/1, 2113/2, 2114/2, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2507, 2124, 2125, 2126, 2371/1, 2371/3, 2175, 2176, 2177, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185/1, 2185/5, 2186/2, 2504/1, 2190/2, 2189/2, 2188/4, 2264, 2484/1, 2513/2 i 2485/1 k. o. Husain,
  • k. č. br. 3001, 3063/3, 3063/4, 2094, 708, 3244/1, 3358, 3727/1, 3727/14, 3727/6, 3725/1,  3732/1, 3731/1 i 3734/2 k. o. Ilova,
  • k. č. br. 4611/2, 4610/4, 4610/7, 4610/8, 4610/2 i 4615/15 k. o. Selište,
  • k. č. br. 228/1, 232/1, 233/1, 236, 240, 241, 242/2, 230/2, 290, 291, 299/2, 299/1, 316/1, 316/2,  317/1, 342, 346, 348/2, 230/1, 350, 242/2, 241, 230/2, 177/1, 167, 166, 152/1, 152/2, 143, 134/2, 133, 126, 125, 108, 95, 73, 63, 48/1, 48/2, 38/3, 38/1, 38/2, 26, 25, 22/8, 12, 117, 115/1, 109, 11, 4 i 350 k. o. Šartovac

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.02.2017. godine u prostorijama Upravnog  odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, l kat, soba broj 11, u vremenu od 9,00 do 12,00

sati.

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti