GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv za dostavu mišljenja na prijedlog promjene režima prometa u dijelu ulice Andrije Hebranga
6.2.2017. - Savjetovanje s javnošću - zatvoreno


Grad Kutina, sukladno odredbama čl. 5 Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15) te čl.8 Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Kutine, uz prethodnu suglasnost Policijske uprave sisačko-moslavačke županije uređuje promet na nerazvrstanim cestama. 

Praćenjem stanja sigurnosti prometa u Ulici Andrije Hebranga od strane stručne službe ovog upravnog Odjela, kao i policijskih službenika Postaje prometne policije Kutina, uoćeno je da se već duži vremenski period javljaju sigurnosni problemi u odvijanju prometa, naročito ispred objekta Dječijeg vrtića „Maslačak“. 

Prilikom dovoza i odvoza djece, dolazi do povećanog zaustavljanja vozila na zapadnom prometnom taku ulice, pri čemu se ometa i ugrožava sigurno odvijanje prometa. 

Ovakvo zaustavljanje vozila na desnom prometnom traku dešava se gotovo svakodnevno, a posebno je izraženo u razdoblju od 12 do 16 sati. 

Slijedom navedenog, sa svrhom poboljšanja prometnog režima te povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu (pješaka, biciklista i vozača motornih vozila) predlaže se uvođenje jednosmjerne regulacije na dijelu Ulice A.Hbranga. 

OPIS POSTOJEĆEG STANJA 

Ulica A.Hebranga u Gradu Kutina proteže se u smjeru sjever-jug između Ul.V.Nazora na sjeveru do Ul.K.P.Krešimira IV na jugu u dužini cca 390 m. Na nju se nadovezuju odvojci i parkirališta automobila okolnih stambenih zgrada. U ulici je organiziran dvosmjeran promet s dva prometna traka, uz koje se u većem dijelu ulice protežu pješačke staze. 

Ispred samog ulaza u prostor Dječijeg vrtića „Maslačak“ nalazi se i pješački prijelaz koji dodatno naglašava sigurnosni problem odvijanja prometa. 

U predmetnom dijelu ulice osigurane su mjere smirivanja prometa horizontalnom i verikalnom signalizacijom. Obilježavanje pješačkog prijelaza hor.signalizacijom označavanjem prometnih površina za posebne namjene PZ H54 s natpisom VRTIĆ . Za zonu smirivanja prometa postavljene su i umjetne izbočine (građevinski element) po cijeloj širini kolnog traka.Postavljene su izbočine od asfaltne mase tipa C) za brzine 30 km/h ili manje, širine 126 cm i visine manje od 7 cm. Ograničenje brzine u tom dijelu ulice je 30 km/h. Detaljan položaj postojeće prometne signalizacije dan je na grafičkom prikazu. 

S obzirom na postojeće probleme u odvijanja prometa predmetnom ulicom daje se prijedlog nove regulacije prometa. 2 

PRIJEDLOG NOVE REGULACIJE PROMETA 

Analizom postojećeg stanja i postojeće problematike u svezi smirivanja prometa u ovom dijelu ulice Andrije Hebranga, a sukladno uputama Investitora i Policijske postaje Kutina, dolazi se do zaključka da je isto potrebno urediti na slijedeći način: 

- Na dijelu ulice A.Hebranga ispred Dječijeg vrtića „Maslačak“ od odvojka A.Hebranga prema Ulici Lj.Posavskog, do Ulice Kneza Višeslava a u smjeru SJEVER-JUG uspostaviti jednosmjeran tok prometa umjesto dosadašnjeg dvosmjernog. Jednosmjeran tok promet organizirati na način da se promet preusmjeri na lijevu (istočnu) prometnu traku, a da se na desnoj (zapadnoj) prometnoj traci omogući prometnom signalizacijom dozvoljeno bočno parkiranje do 30 minuta radi omogučavanja dovoza i odvoza djece iz vrtića. Dvosmjerni promet bi i dalje bio omogučen Ul.K.Višeslava, od raskrižja ul.K.Višeslava do Ul.K.P.Krešimira IV, i na sjeveru od odvojka A.Hebranga prema Ulici Lj.Posavskog do Ul.V.Nazora. 

Širina postoječeg kolnog traka u Ul.A.Hebranga je 5,50 m. Postojeća isprekidana uzdužna crta dijeli kolničku površinu na dvije jednake prometne trake širine 2,75 m. Prema prijedlogu organiziranja jednosmjernog prometa lijeva (istočna) prometna traka bi bila širine 3,00 m a desna (zapadna) predviđena za parkiranje, širine 2,50 m. Buduća parkirališna mjesta bi bila dimenzija 6,00 m dužine (krajnja- 5,00 m) i 2,50 širine. Horizontalnom signalizacijom bi se omogučilo 14 (PM) novih parkirališnih mjesta. 

S obzirom na postojeću prometnu regulaciju, na sjevernom dijelu Ul.A.Hebranga na križanju s Ul.V.Nazora, dozvoljeni smjer skretanja je desno u Ul.V.Nazora, a nije dozvoljeno lijevo skretanje iz smjera Ul.Lj.Posavskog-V.Nazora u Ul.A.Hebranga. Prijedlog je da se zbog uvođenja jednosmjernog prometa u dijelu Ul. A. Hebranga, omogući i lijevo i desno skretanje u Ul.V.Nazora a zadrži zabrana lijevog skretanja iz smjera Ul.Lj.Posavskog-V.Nazora. 

Također se predlaže postavljanje prilaznih rampi na pješačkim prijelazima za invalidne osobe a prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (N.N.br. 78/13) i postavljanje dodatnih pješačkih prijelaza označenih potrebnom prometnom signalizacijom.Službeni dio

Popis službenih obavijesti