GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za sklapanje ugovora o davanju potpora za umjetno osjemenjivanje
26.1.2017. - E-Oglas


   Grad Kutina na temelju Pravilnika o davanju potpora za umjetno osjemenjivanje krava, junica, krmača i nazimica na području Grada Kutine za 2017. godinu (KLASA: 322-01/17-01/1, URBROJ: 2176/03-05/08-17-2, od 17. siječnja 2017. godine) objavljuje 

 

JAVNI POZIV

za sklapanje ugovora o davanju potpora za umjetno osjemenjivanje krava, junica, krmača i nazimica za 2017. godinu na području Grada Kutine

 

I.

     Za davanje potpora za umjetno osjemenjivanje krava, junica, krmača i nazimica za 2017. godinu, Grad Kutina je u Proračunu osigurao sredstva za navedenu namjenu po slijedećim kriterijima učešća:

- iznos od 100,00 kuna za umjetno osjemenjivanje krava i junica po jednoj usluzi;

- iznos od 100,00 kuna za umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica po jednoj usluzi.

 

II.

    Iznose navedene u točki I. ovog Javnog poziva, Grad Kutina će uplatiti na žiro račune odabranim ponuditeljima nakon podnošenja dokaza o broju izvršenih usluga, te će se svi ostali uvjeti regulirati ugovorima.

III.

   Razliku cijene pojedine usluge plaća vlasnik stoke izvršitelju usluge umjetnog osjemenjivanja s kojim je Grad Kutina sklopio ugovor o davanju potpore za umjetno osjemenjivanje prema točki I.

IV.

    Svi zainteresirani ponuditelji dužni su svoje ponude dostaviti na adresu:

GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12/I, 44320 Kutina, sa naznakom PONUDA na JAVNI POZIV - za sklapanje ugovora o umjetnom osjemenjivanju.

   Ponudu treba dostaviti u roku 10 dana od dana objave javnog poziva u „Moslavačkom listu“.

V.

    Ponuda treba sadržavati:

  • ime i adresa izvršitelja usluge, broj telefona i telefaksa;
  • cjenik usluga navedenih u točki I. ovog javnog poziva;
  • -način obavljanja usluge i opis korištenih sredstava;
  • -način i uvjeti plaćanja usluge;
  • dokumentaciju kojom ponuditelj dokazuje da je registriran i ovlašten za pružanje traženih usluga;
  • potvrda Porezne uprave o uredno podmirenim poreznim obvezama, odnosno doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za navedene zaposlenike;
  • potvrda Grada Kutine o uredno podmirenim obvezama.

 

VI.

    Za 2017. godinu Grad Kutina će sklopiti ugovore sa ponuditeljima nakon provedenog postupka koji ispunjavaju uvjete po ovom Javnom pozivu.

Napomena: Sve obavijesti u vezi sa Javnim pozivom možete dobiti na telefon 044/692-015 i 692-028 ili osobno u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije, Odsjeku za gospodarstvo, Trg kralja Tomislava 12/1, Kutina.

OBJAVLJENO NA OGLASNOJ PLOČI GRADSKE UPRAVE I SLUŽBENOM PORTALU GRADA KUTINE, www.kutina.hr SA DANOM IZLASKA „MOSLAVAČKOG LISTA“ 26. SIJEČNJA 2017. GODINE.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti