GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiFINANCIJSKO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA KUTINE NASTALIH U PROVEDBI IZBORA, TE O NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA
23.12.2016. - Vijeća mjesnih odbora


grbRepublika Hrvatska
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine

Trg kralja Tomislava 12, Kutina
KLASA: 013-05/16-01/2
URBROJ: 2176/03-04/03-16-132

U Kutini, 23. prosinac 2016.

Na temelju članaka 53. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine broj 4/16 i 5/16) Povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine objavljuje

 IZVJEŠĆE

O VISINI TROŠKOVA

POVJERENSTVA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA KUTINE NASTALIH U PROVEDBI IZBORA, TE O NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

I

Povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine imalo je u provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine, održanih 27. studenog 2016. godine, troškove od  232.716,60 kuna kako slijedi po stavkama:

 

 • 131.278,48 kuna bruto naknada za rad 39 biračkih odbora (234 člana biračkih odbora)
 • 53.906,28 kuna bruto naknada članovima stalnog sastava Povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine
 • 13.975,70 kuna bruto naknada članovima proširenog sastava Povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine
 • 1.989,64 kuna bruto naknada za 2 zaposlenice Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za opću upravu radi dežurstva na dan izbora u Matičnom uredu
 • 998,26 kuna bruto naknada tehničkom osoblju (informatičar)

   

 • 10.471,50 kn kuna za tiskanje glasačkih listića (13472 komada)  i rješenja o biračkim mjestima (100 kom) Tiskara Roka
 • 2.287,50 kuna za glasački materijal (glasačke kutije + pribor za pečačenje, pregrade za glasovanje) Narodne novine d.d.
 • 1.442,23 kuna za uredski materijal (kemijske i grafitne olovke, papir, vreće za izborni materijal) TIP-Kutina d.o.o.
 • 998,26 kuna bruto za najam prostora OPG Malbašić, Čaire 12
 • 15.368,75 kuna objava u Moslavačkom listu

II

 Ovo Izvješće objavit će se na internetskoj stranici Grada Kutine.

 

Povjerenstvo za provedbu izbora

Predsjednica:

Andrea Vasiljević, dipl. iur.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti