GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNatječaj za izbor i imenovanje ravnatelja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Kutina
6.7.2016. - E-Oglas


Na temelju članka 21.,29. i 30.  Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99., 117/01., 36/02, 96/03., 139/04.,174/04., 38/09. i 80/10) i članka 33. Statuta Vatrogasne postrojbe Kutina, Upravno vijeće Vatrogasne postrojbe Kutina, na temelju Odluke od 04. srpnja 2016. godine, raspisuje

 NATJEČAJ

za izbor  i imenovanje ravnatelja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Kutina

 1. Ravnatelja zapovjednika – 1 izvršitelj/ica ( m/ž)–na  mandat od 4 godine ( reizbornost)
 2. Zamjenika zapovjednika – 1 izvršitelj/ica ( m/ž)–na mandat od 4 godine ( reizbornost)

 

Uvjeti:

Za ravnatelja zapovjednika i zamjenika zapovjednika može biti izabrana osoba koja:

 • Ispunjava uvjete iz članka 21. Zakona o vatrogastvu
 • Najmanje viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara
 • Da ima položen stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija
 • Tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
 • Da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine,opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti i da se protiv njega ne vodi kazneni i istražni postupak
 • Minimalno pet (5 ) godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

 

Uz pismenu prijavu koja treba biti vlastoručno potpisana obvezno je priložiti izvornik ili ovjerenu  presliku sljedećih dokumenata:

 

 • Životopis
 • Domovnica
 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti ovlaštene zdravstvene ustanove ( izvornik ne stariji od 6 mjeseci )
 • Uvjerenje o nekažnjavanju odnosno nepokretanju kaznenog postupka (izvornik, ne stariji od 30 dana)
 • Dokaz o radnom iskustvu-dokument iz kojeg je vidljivo radno iskustvo sukladno čl.21. Zakona o vatrogastvu
 • Elektonički  zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje-kao dokaz duljine radnog staža

 

 

Prijave na natječaj uz obveznu dokumentaciju dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave natječaja na adresu :

 

Vatrogasna postrojba Kutina

K.Lj. Posavskog 27, 44320 Kutina

( uz naznaku )

 

„natječaj za ravnatelja zapovjednika“

«natječaj za zamjenika zapovjednika“

 

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

                                                UPRAVNO VIJEĆE VATROGASNE POSTROJBE KUTINA

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti