GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPrijave za "Kutinsko ljeto"
20.5.2016. - Društvene djelatnosti


GRAD KUTINA
Trg kralja Tomislava 12,
Kutina, 20. svibanj 2016.

Temeljem Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva sredstvima proračuna Grada Kutine (Službene novine grada Kutine br. 8/15) i Programa javnih potrebe u kulturi Grada Kutine za 2016. godinu (Službene novine Grada Kutine br. 8/15), Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Kutine raspisuje

Javni poziv za prijavu prijedloga sudjelovanja

u organizaciji manifestacije

„Kutinsko ljeto 2016“

 Grad Kutina objavljuje Javni poziv za prijavu prijedloga ideja u okviru organizacije manifestacije „Kutinsko ljeto 2016“ koje će se odvijati od 10. lipnja do 07. kolovoza 2016. godine. Prikupljaju se pisani prijedlozi organizacija civilnog društva, neformalnih skupina, ili građanskih inicijativa za organizacijom scenskih, glazbenih, edukativnih, filmskih, sportskih i drugih programa koji bi upotpunili i obogatili kulturno-zabavni život grada Kutine u navedenom periodu.

Podnositelj prijave dostavlja prijedlog izvođenja projekta/manifestacije u pisanom obliku putem e-mail pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV- KUTINSKO LJETO“ na adresu : Grad Kutina, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina ili skeniranu prijavnicu na e-mail adresu molnar@kutina.hr

Po primitku prijave ideje, Povjerenstvo razmatra prijedlog i u roku od 5 dana šalje pisani odgovor putem e-mail pošte o prihvaćanju ili odbijanju prijedloga te ostale upute.

Kriterij za odabir predloženih ideja su kvaliteta programa, inovativnost, kvaliteta dosadašnjeg rada, iskustvo u organizaciji sličnih manifestacija te financijski element projekta/manifestacije.

Pisana prijava mora sadržavati sljedeće popunjene obrasce:

I.     Osnovni podaci o prijavitelju programa/projekta,

II.    Podaci o programu/projektu

III.   Prijedlog financijske konstrukcije

Rezultati javnog poziva o odabranim projektima/manifestacijama bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Kutine.

S podnositeljima odabranih projekata/manifestacija Grad Kutina sklopit će Ugovor.

 

KLASA: 610-01/16-01/3

URBROJ: 2176/03-07/06-16-14

U Kutini, 20. svibnja 2016.                                      

 Upravni odjel za društvene djelatnosti

                          Grada Kutine  • Ob ( DOC, 96 KB )

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti