GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGodišnji plan raspisivanja natječaja
15.12.2015. - Društvene djelatnosti


Gradonačelnik, na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti, dana 15. prosinca 2015. godine utvrđuje Godišnji plan raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2016. godini.

 Godišnji plan javnih poziva/natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave javnog poziva/natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa/projekta/manifestacije, očekivanom broju programa/projekata/manifestacija koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti