GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNatječaj za vizualne radove djece i mladih «Čestitka za novorođene »
23.4.2013. - Društvene djelatnosti


KOORDINACIJSKI ODBOR KUTINA-
GRAD PRIJATELJ DJECE

objavljuje

POZIV

- NA NATJEČAJ ZA VIZUALNE RADOVE DJECE I MLADIH

«ČESTITKA ZA NOVOROĐENE »

Na natječaju mogu sudjelovati dječji vrtići , osnovne i srednje škole grada Kutine, ustanove koje rade s djecom i udruge koje rade s djecom i za djecu.

 NAPUTAK ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA

Ovim natječajem želimo doći do najboljih rješenja za čestitku dobrodošlice novorođenima , novim najmlađim stanovnicima grada Kutine. Djecalučenici bi trebali pri likovnom izražavanju koristiti sveukupno dosadašnje umijeće likovnog izričaja, a odabrati pri tom određeni tematski prizor, motiv ili asocijativni sadržaj, te tako izraziti svoje emocionalne, estetske i kreativne poruke.

 LIKOVNO-TEHNIČKA SREDSTVA

Tuš i metalno pero, tuš i drveni štapić, tuš i kist, tempera, akvarel, gvaš, pastel, kombinirana tehnika, kolaž. Dimenzije likovnih uradaka trebale bi biti u skladu sa dobi, odnosno standardne mape 1. do 8. razreda.

Likovni radovi moraju biti individualni.

 OPREMANJE LIKOVNIH URADAKA

Na poleđinu likovnog uratka treba napisati slijedeće podatke: ime i prezime djeteta/učenika , dob/razred, ime i prezime mentora, adresu ustanove i telefon. Likovne uratke treba staviti između dva kartona i umotati u papir. Uradci se ne smiju savijati, ni gužvati, jer takvi ne će biti prihvaćeni za izbor i ocjenu.

 Rok za dospijeće likovnih uradaka je 1. lipnja 2013. na adresu:

GRAD KUTINA, KOORDINACIJSKI ODBOR
KUTINA- GRAD PRIJATELJ DJECE
za natječaj "ČESTITKA ZA NOVOROĐENE"

Trg kralja Tomislava 12
44 320 KUTINA


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti