GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Aktualne informacije

Aktualno | Arhvirano

Vijeća mjesnih odbora: FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA KUTINE NASTALIH U PROVEDBI IZBORA, TE O NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA 23.12.2016.

Povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine objavljuje Izvješće o visini troškova povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine nastalih u provedbi izbora, te o načinu njihova korištenja. Pročitajte više...

Vijeća mjesnih odbora: Priopćenje o konačnosti rezultata izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Kutine 2.12.2016.

Protekom propisanog roka za podnošenje prigovora, službeni rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora postali su konačni dana 1. prosinca 2016. godine.

Pročitajte više...

Vijeća mjesnih odbora: Rezultati Izbora za vijeća mjesnih odbora Grada Kutine 28.11.2016.

Na Izborima za izbor članova vijeća mjesnih odbora 2016. godine na području Grada Kutine izašlo je 3525 birača od ukupno 19325 što iznosi 18,24%, 34 nevažeća listića. Ostale podatke možete pročitati u prilogu.

Pročitajte više...

Vijeća mjesnih odbora: Rješenje o određivanju biračkih mjesta 11.11.2016.

Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora za područje Grada Kutine  donosi Rješenje o određivanju biračkih mjesta.

 

Pročitajte više...

Vijeća mjesnih odbora: Izbori VMO - Kandidacijske i zbirne liste 6.11.2016.

Temeljem članka 19. i 20. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine Izborno povjerenstvo Grada Kutine donosi Zbirne i Kandidacijske liste.

Pročitajte više...

Vijeća mjesnih odbora: Dežurstvo Izbornog povjerenstva radi ovjere obrasca OVMO-4 28.10.2016.

Izborno povjerenstvo Grada Kutine dežurat će radi ovjere Obrasca Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana VMO u sljedećim terminima:

  • U ponedjeljak 31.10. 2016. od 7 - 13h
  • U srijedu 2.11. i četvrtak 3.11. od 7 - 18h
  • U petak 4.11. od 7 - 24h

 

Pročitajte više...

Vijeća mjesnih odbora: Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine 21.10.2016.

Gradsko vijeće Grada Kutine na 31. sjednici održanoj 20. listopada 2016.g., donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine Pročitajte više...


PREDSJEDNICI I POTREDSJEDNICI VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA KUTINE

1.

BANOVA JARUGA

Ivan Abramović, predsjednik (HSLS) 

Marko Perinović, , potpr. (HSLS)

2.

BATINA

Antonio Bolarić, predsjednik (HDZ),

Mladen Bolarić, potpr. (HDZ)

3.

BRINJANI

Jovo Trbojević predsj. (SDP)

Marijan Lončar, potpr. (SDP)

4.

ČAIRE

Nevenka Krančević, predsjednik (HNS)

Jovan Krančević, potpredsjednik (HNS)

5.

GOJLO

Zoran Španiček, pred. (HDZ) 

Daniel Bezjak,potpr.

6.

HUSAIN

Vlado Kurečić, predsjednik (HDZ) 

Igor Benčić potpr. (HDZ)

7.

ILOVA

Dražen Ferić, predsjednik (HDZ)

Ruža Gačić potpr. HDZ)

8.

JAMARICE

Danijel Oparuš predsjednik (nezav)

Mladen Eisenhauer potpredsjednik

9.

JANJA LIPA

Ivica Krpez, predsjednik (HSLS) 

Marin Lilovac, potpr. (HSLS)

10.

KATOLIČKE ČAIRE

Mato Bezuk, predsjednik (HDZ)

Stjepan Cindrić, potpr. (HSLS)

11.

KLETIŠTE

Đurđica Rubčić, pred. (HSLS)

Tomislav Pavešić potpr. (HSLS)

12.

KR. KUTINICA

Dario Abramović, predsjednik

Tomislav Horvat, potpredsjednik

13.

KUTINA

Mario Repić, predsj. (HDZ) 

Matija Šurbek, potpr.(HDZ)

14.

KUTINICA

Aleksandar Bunčić, predsjednik 

Davor Džorlev potpredsjednik

15.

KUTINSKA SLATINA

Ivica Smola, predsj.(HDZ)

Josip Žanić, potpr.(HDZ)

16.

MEĐURIĆ

Zlatko Stjepanek, predsjednik (SDP)

Jaroslav Šoufek, potpredsjednik (SDP)

17.

MIKELUŠKA

Predrag Vujnović, Predsjednik (HNS)

Dušanka Krizmanić, potpredsjednik(HNS)

18.

MIŠINKA

Snježana Krznarić, predsj. (HDZ)

Nenad Mlinar, potpr. (HDZ)

19.

RADNIČKO NASELJE

Mile Jurkić , pred. (Domovinski pok.)

Zdravko Markuš potpr. (Domovinski)

20.

RADIĆEVA ULICA

Goran Troha, predsj. (HDZ)

Ana Marija Benčić, potpr. (HDZ)

21.

REPUŠNICA

Dražen Kinderman, predsj. (nezavisni)

Jasna Đurkan, Potpred. (nezavisni)

22.

SELIŠTE

Milena Amidžić, predsj. (HNS)

Branislav Krupljan, potpr. (HNS)

23.

STUPOVAČA

Juro Rendulić, predsj. (HSLS)

Franjo Vidović. potpr. (HSLS)

24.

ŠARTOVAC

Drago Šparavac, predsj. (HDZ)

Ante Turkalj, potpr.(HDZ)

25.

ZBJEGOVAČA

Nataša Vugrinović, predsjednica (HDZ) 

Ksenija Gradinac Müller, Potpredsjednica (HDZ)