GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Upravni odjel za financije

Pročelnik

Ivan Crnac, dipl. oec.
Tel
. 044/692-020
Fax. 044/692-029
Email: financije@kutina.hr

 

UPRAVNI ODJEL ZA  FINANCIJE

Upravni odjel za financije obavlja poslove koji se odnose na:

  • pripremu i izvršenje proračuna Grada, odluke o izvršavanju proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg obračuna proračuna, financijskih izvještaja, zaduživanja i davanja jamstava;
  • izrada odluka i rješenja iz područja gradskih poreza;
  • utvrđuje obveznike, vodi bazu te razrez, naplatu i evidenciju dijela gradskih prihoda;
  • uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole;
  • -ostale računovodstveno-knjigovodstvene poslove i blagajničke poslove;
  • poslove platnog prometa;
  • poslove gradske riznice;
  • i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

ZAKONSKI OKVIR:

 

Zakon o proračunu

http://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-proračunu


Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

http://www.zakon.hr/z/411/Zakon-o-financiranju-jedinica-lokalne-i-područne-(regionalne)-samouprave


Zakon o računovodstvu

http://www.zakon.hr/z/118/Zakon-o-računovodstvu


Zakon o fiskalnoj odgovornosti

http://www.zakon.hr/z/425/Zakon-o-fiskalnoj-odgovornosti

 

Zakon o sustavu civilne zaštite

http://www.zakon.hr/z/809/Zakon-o-sustavu-civilne-zaštite

Zakon o vatrogastvu

http://www.zakon.hr/z/305/Zakon-o-vatrogastvu

Zakon o ugostiteljskom djelatnosti

http://www.zakon.hr/z/151/Zakon-o-ugostiteljskoj-djelatnosti

 

SLUŽBENICI:

  Djelatnici financijskog odsjeka
 
Voditelj odsjeka za proračun i gradsku riznicu:

Pomoćnik pročelnika za proračun i gradsku riznicu
Tel. 044/660-401
Fax: 044/683-557
E-mail:riznica@kutina.hr

  Viši savjetnik za naplatu javnih prihoda
Tel. 044/692-016
Fax: 044/692-029
  Viši savjetnik za računovodstvo
Tel.044/660-403
Fax: 044/692-029
  Viši savjetnik za računovodstvo
Tel. 044/660-400
Fax: 044/683-557
  Referent za računovodstvo
Tel. 044/625-173
Fax: 044/683-557
  Referent za računovodstvo
Tel. 044/660-405
Fax: 044/683-557
  Referent za računovodstvo
Tel. 044/660-406
Fax: 044/683-557
  Viši računovodstveni referent
Tel. 044/660-402
Fax: 044/683-557

 

Referent za praćenje javnih prihoda
Tel. 044/692-019
Fax:044/692-029