GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu-skrb i civilno-društvo

Pročelnik

Željko Tomičić, dipl. iur.
Tel. 044/692-040
Fax. 044/692-029
Email: drustvene@kutina.hr

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

                Odsjek za društvene djelatnosti i i socijalnu skrb
Odsjek  za odgoj i obrazovanje

Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo obavlja poslove koji se odnose na:

-           poslovanje proračunskih korisnika iz nadležnosti Odjela;
-           pripremu i nadzor financijskih planova proračunskih korisnika iz nadležnosti Odjela;
-           predškolski odgoj;
-           osnovno školstvo;
-           subvencioniranje i stipendiranje učenika srednjih škola;
-           stipendiranje studenata;
-           socijalnu skrb;
-           zdravstvo;
-           poticanje demografskog rasta;
-           rad sa udrugama civilnog društva;
-           udruge proistekle iz domovinskog rata i branitelje;
-           sport;
-           kulturu
-           tehničku kulturu;
-           mlade;
-           umirovljenike i građane treće životne dobi;
-           vjerske zajednice;
-           i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

ZAKONSKI OKVIR

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  http://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-školi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju http://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-predškolskom-odgoju-i-obrazovanju

Zakon o sportu http://www.zakon.hr/z/300/Zakon-o-sportu

Zakon o kulturnim vijećima http://www.zakon.hr/z/537/Zakon-o-kulturnim-vijećima

Zakon o ustanovama http://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

Zakon o udrugama http://www.zakon.hr/z/64/Zakon-o-udrugama

Zakon o socijalnoj skrbi  http://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Kutine  ( Službene novine Grada Kutine 3/2015)

Odluka o novčanoj pomoći povodom rođenja djeteta ( Službene novine Grada Kutine 1/2017)

Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studenata s područja Grada Kutine ( Službene novine Grada Kutine 8/2013,8/2014,7/2015 )

 


SLUŽBENICI

 • Pomoćnik pročelnika za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
  • Tel. 044/692-043
   Fax. 044/692-029

 • Viši savjetnik za odgoj i obrazovanje
  • Tel. 044/692-041
   Fax. 044/692-029
 • Stručni suradnik za zdravstvo i socijalnu skrb
  • Tel. 044/692-046
   Fax. 044/692-029
 • Savjetnik za obrazovanje
  • Tel. 044/692-048
   Fax. 044/692-029