GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Sjednice Gradskog vijeća

Aktualno | Arhvirano

Gradsko vijeće: 30.sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine 12.5.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine saziva 30.sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 19. svibnja 2020. godine (utorak) s početkom u 15:30 sati, putem video konferencije. Pročitajte više...

Gradsko vijeće: Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine 27.4.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), i članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kutine, na 29. sjednici održanoj dana 16. travnja 2020. godine, donijelo je Odluku o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine.

Pročitajte više...

Gradsko vijeće: Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine 27.4.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Na osnovu članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 32 Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kutine, na 29. sjednici održanoj 16. travnja 2020. godine, donosi Odluku o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine.

Pročitajte više...

Gradsko vijeće: Odluka o izradi II. izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja 11 27.4.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kutine, na 29. sjednici održanoj 16. travnja 2020. godine, donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

Gradsko vijeće: 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine 9.4.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine saziva 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 16. travnja 2020. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati, putem video konferencije. Pročitajte više...

Gradsko vijeće: 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine 31.3.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine saziva 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 7. travnja 2020. godine (utorak) s početkom u 15:30 sati, putem video konferencije. Pročitajte više...


Stranica 2 of 25 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća