GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

O projektu

„RAZVOJEM UMJETNIČKIH VJEŠTINA DO SVIJETA RADA“

 

Nositelj projekta:
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Kutina

Partneri u projektu:
Udruga „OSI“ - osoba s invaliditetom Kutina
Pučko otvoreno učilište Kutina
Grad Kutina
Muzej Moslavine Kutina


Vrijednost projekta:
 • 102.543,64 €
Trajanje projekta:
 • prosinac 2010. – prosinac 2011.
Ciljana skupina:
 • Nezaposlene osobe s invaliditetom na području Sisačko-moslavačke županije
Ciljevi projekta:
 • Pridonijeti povećanju zapošljivosti osoba s invaliditetom i smanjenju socijalne isključenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji
 • Unaprijediti razinu znanja i vještina osoba s invaliditetom na području Sisačko-moslavačke Županije provođenjem prilagođenih obrazovnih programa i aktivnosti socijalnog poduzetništva
Očekivani rezultati:
 • Unaprijeđena znanja i vještine osoba s invaliditetom sukladno potrebama tržišta rada i njihovim specifičnim mogućnostima
 • Obrazovna institucija osposobljena za provođenje obrazovnih aktivnosti s osobama s invaliditetom
 • Osmišljen model zapošljavanja osoba s invaliditetom u okviru socijalnog poduzetništva
 • Informirana šira javnost o rezultatima projekta
Aktivnosti:
 • uvođenje novog nastavnog programa za keramičara – samostalnog izrađivača ukrasnih predmeta od gline
 • obuka predavača za program keramike
 • osobe s invaliditetom uključene u program keramike
 • osposobljeni asistenti za rad s osobama s invaliditetom
 • adaptacija prostora obrazovne institucije za rad s osobama s invaliditetom
 • obuka osoblja obrazovne institucije za rad s osobama s invaliditetom
 • osmišljeni novi suveniri vezani uz kulturno-povijesnu baštinu regije Moslavina
 • osobe s invaliditetom uključene u izradu novih suvenira
 • izrađena brošura i održana izložba novih suvenira
 • dvije osobe s invaliditetom zaposlene u okviru socijalnog poduzetništva
 • održane konferencije za novinare
 • izrađeni letci i plakati
 • izrađen projektni film
 • web stranica projekta

Sisačko-moslavačka županije je druga županija po stopi nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj (krajem 2009. godine stopa nezaposlenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji iznosila je 29,4%, a u RH 16,7%). Nezaposlenost osoba s invaliditetom smatra se glavnom zaprekom za njihovu socijalnu uključenost.

Kroz projekt „Razvojem umjetnički vještina do svijeta rada“, unaprjeđenje razine postojećih znanja i vještina postiglo bi se provođenjem obrazovnog programa za keramičara – samostalnog izrađivača ukrasnih predmeta od gline. Svladavanjem tog programa osobe s invaliditetom biti će osposobljene za izradu keramičkih predmeta. U svrhu pomoći osobama s invaliditetom u svladavanju navedenog obrazovnog programa uključit će se asistenti za rad s osobama s invaliditetom. Navedeno će se postići provođenjem obrazovanja dugotrajno nezaposlenih osoba za njegovatelje koji će pomoći osobama s invaliditetom u izvršavanju aktivnosti za vrijeme projekta, kao i ubuduće u uključivanju u svijet rada.

Osobe s invaliditetom dobile bi na konkurentnosti jer bi im se pružila izobrazba na osnovi potreba lokalne zajednice za turističkim suvenirima. U gospodarstvu mnogih zemalja turizam je prepoznat kao značajna gospodarska djelatnost i pokretač zapošljavanja.

U Sisačko-moslavačkoj županiji sve više su izraženi zahtjevi za originalnim proizvodima – tradicijski ručno rađenim predmetima što je podloga razvoju vještina potrebnih za proizvodnju takvih predmeta. Provođenjem aktivnosti izrade novo osmišljenih suvenira od keramike te zapošljavanjem 2 obučene osobe s invaliditetom u Udruzi OSI Kutina uvelike bi se doprinijelo razvoju socijalnog poduzetništva na području Sisačko-moslavačke županije. Takav oblik socijalnog poduzetništva može biti model za buduće aktivnosti sa osobama s invaliditetom.

Ciljana skupina ovog projekta su nezaposlene osobe s invaliditetom na području Sisačko-moslavačke županije. Broj nezaposlenih osoba s invaliditetom prijavljenih u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na području Županije krajem 2009. godine iznosio je 334. Ukupan broj registriranih nezaposlenih osoba u istom periodu iznosio je 17922. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba s invaliditetom evidentirano je 47% žena. Prema dobi najviše je mladih do 29 godina starosti (35%), 74% su dugotrajno nezaposleni i 45% ih je bez radnog iskustva. Najviše ih je evidentirano sa srednjim 3-godišnjim školama. U aktivnosti projekta biti će uključeno 20 nezaposlenih osoba s invaliditetom.

Krajnji korisnik ovog projekta je cijela lokalna zajednica jer će se učvrstiti postojeća partnerstva, a također će se formirati nova partnerstva vezana za rad s osobama s invaliditetom. Osmišljavanjem i izradom novog suvenira očuvat će se kulturna baština regije Moslavina i doprinijeti turističkoj ponudi. Krajnji korisnici su i dugotrajno nezaposlene osobe u Sisačko-moslavačkoj županiji kojih je krajem 2009. godine evidentirano 55%. Obrazovanje za asistente proći će 10 osoba, od kojih će se 2 uključiti u rad s osobama s invaliditetom u okviru projekta. U Pučko otvoreno učilište Kutina – institucija za obrazovanje odraslih uvest će novi obrazovni program za keramičara – samostalnog izrađivača ukrasnih predmeta od gline. Adaptirati će prostor i osposobiti osoblje za rad s osobama s invaliditetom. Time bi se osigurali uvjeti za kontinuirano provođenje i ostalih obrazovnih aktivnosti s osobama s invaliditetom.

Jedna od aktivnosti u projektu su i radionice o samostalnom traženju posla posebno namijenjene osobama s invaliditetom. Radionicama kao i pravnim savjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje utjecalo bi se na aktivniji pristup pronalaženju posla.
Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Kutina koji će imati provedbenu, nadzornu i koordinacijsku ulogu u svim aktivnostima, ali i specifična zaduženja kao što su odabiri osoba za obrazovni program keramike, obuku za asistente za rad s osobama s invaliditetom, provedba radionica za traženje posla i sudjelovanje u promidžbenim aktivnostima.

Partneri u projektu su:

 • Pučko otvoreno učilište Kutina – nositelj svih aktivnosti vezanih za uvođenje i provedbu obrazovnih programa za keramičara i asistente/njegovatelje i prilagodbe prostora te sudjelovati u promidžbenim aktivnostima u projektu.
 • Udruga „OSI“ - osoba s invaliditetom Kutina – imati će savjetodavnu ulogu u prilagodbi prostora u obrazovnoj instituciji, sudjelovati će u odabiru osoba s invaliditetom-polaznika obrazovanja za keramičara i u odabiru nezaposlenih osoba – polaznika obuke za asistente/njegovatelje. Zaposliti će osobe s invaliditetom u okviru socijalnog poduzetništva. Sudjelovati će u održavanju web stranice projekta te sudjelovati u promidžbenim aktivnostima.
 • Muzej Moslavine Kutina – osmislit će izgled i vrstu novih suvenira, izraditi brošuru te organizirat izložbu izrađenih suvenira.
 • Grad Kutina – organizirati će konferencije za novinare, u okviru svoje web stranice izraditi će i održavati web stranicu projekta. Sudjelovati će u nadzoru nabave opreme i uređenju prostora obrazovne institucije.
Provedbom ovog projekta nastojat će se povećati senzibilitet javnosti za specifične potrebe i probleme osoba s invaliditetom. Svi partneri u projektu, kao i sam nositelj, smatraju rezultate projekta jednim od preduvjeta za promicanje i daljnji razvoj aktivnosti usmjerenih na osobe s invaliditetom na području Sisačko-moslavačke županije.

Vremenski raspored glavnih aktivnosti:
Siječanj 2011. godine:
 • pripremiti materijalne uvjete za provođenje tečaja za njegovatelje
 • izvršiti selekciju dugotrajno nezaposlenih osoba za pohađanje tečaja za njegovatelje
Veljača – ožujak- travanj 2011. godine:
 • pripremiti materijalne uvjete za adaptaciju prostora u Pučkom otvorenom učilištu u Kutini
 • provođenje tečaja za njegovatelje
 • pripremiti materijalne uvjete i nabaviti opremu za potrebe tečaja za keramičara
 • provođenje tečaja za buduće predavače keramike
 • radovi na adaptaciji prostora u POU Kutina
 • izvršiti selekciju nezaposlenih osoba s invaliditetom za tečaj keramike
Svibanj – lipanj - srpanj 2011. godine:
 • provođenje tečaja keramike namijenjenog osobama s invaliditetom
 • osmisliti izgled i vrstu novih suvenira
 • održati konferenciju za novinare
Kolovoz – prosinac 2011. godine:
 • izrada novih suvenira putem radne prakse u okviru tečaja za keramičara
 • izrađena brošura novih suvenira
 • izložba novih suvenira i ostalih predmeta izrađenih na tečaju za keramičara
 • 2 osobe s invaliditetom – uspješni polaznici tečaja za keramičara zaposleni u Udruzi „OSI“ – osoba s invaliditetom Kutina
 • završno predstavljanje projektnih rezultata
U svrhu praćenja projekta izradit će se projektni film kojemu je cilj doprinijeti informiranju šire javnosti o projektu kao i senzibilizirati društvo za probleme osoba s invaliditetom. Obavit će se terenska snimanja i fotografiranje projektnih aktivnosti, snimanje intervjua sa sudionicima.

Kontakt

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područna služba Kutina
Crkvena 13
44320 Kutina
Tel.: +385 44 691 370
Fax: +385 44 683 538
www.hzz.hr

Kontakt  osobe:
1.   Eva Štimac
Voditeljica projekta
+385  44 691 372
E-mail: eva.stimac@hzz.hr

2.   Tanja Lovrić-Ivanković
Asistentica na projektu
+385  44 691 385
E-mail:tanja.lovric-ivankovic@hzz.hr

3.   Mario Krušić
Administrator na projektu
+385  44 691 384
E-mail: mario.krusic@hzz.hrPučko otvoreno učilište Kutina
Stjepana Radića 3
44320 Kutina
Tel.: +385 44 682 318
Fax::
www.pou-kutina.hr

Kontakt osoba:
1.   Irena Vdović
Ravnateljica
+385  44 682 315
E-mail: ravnateljica@pou-kutina.hrUdruga "OSI"-osoba s invaliditetom Kutina
Augusta Senoe 2
44320 Kutina
Tel.: + 385 44 625 598

Kontakt osoba:
1.   Vjekoslav Hanjilec
Administrativni tajnik
+385 44 625 598
E-mail: udruga-osi@hi.t-com.hrGrad Kutina
Trg Kralja Tomislava 12
44320 Kutina
Tel.: + 385 44 692 010
www.kutina.hr

Kontakt osoba:
1.   Tomislav Uroić
Savjetnik za informacijske sustave i e-upravu
+385 44 692 026
E-mail: uroic@kutina.hr
Muzej Moslavine Kutina
Trg Kralja Tomislava 13
44320 Kutina
Tel.: + 385 44 683 548
www.muzej-moslavine.hr

Kontakt osoba:
1.   Slavica Moslavac
Ravnateljica
+385 44 683 569
E-mail: muzej-moslavine-kutina@sk.t-com.hr

Galerija

Projekti za OSI

Osnovni ciljevi Instrumenta pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accesion asistance) su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.
IV. Komponenta IPA programa – Razvoj ljudskih potencijala podupire prioritete i mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te socijalnog uključivanja.

PROGRAM DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

„POTICANJE INTENZIVNIJEG UKLJUČIVANJA OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA “


Osnovni je cilj programa dodjele bespovratnih sredstava „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“ socijalno uključivanje osoba s invaliditetom kroz njihovu integraciju na tržište rada.

Program je osmišljen kako bi se podržali projekti koji pridonose povećanju zapošljivosti osoba s invaliditetom i njihovoj integraciji na tržište rada kroz razvoj i provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje na regionalnoj razini, putem aktivnosti usmjerenih na pružanje obrazovanja i treninga, radnog iskustva kroz socijalno poduzetništvo, poboljšanje vještina i znanja zaposlenih osoba s invaliditetom, razvoj novih usluga i metoda rada, promicanje dostupnih poticajnih mjera te promicanje mogućnosti i prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom.

U sklopu ovog programa provodit će se projekti ukupne vrijednosti 1.643.350,11 eura.

Projekti kojima su dodijeljena bespovratna sredstva:

 • „Razvojem umjetničkih vještina do svijeta rada“
  Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Kutina
  Partneri: Pučko otvoreno učilište Kutina, Udruga „OSI“ -osoba s invaliditetom Kutina, Grad Kutina i Muzej Moslavine Kutina
 • „Službe za radne aktivnosti uz podršku za osobe s intelektualnim teškoćama“
  Nositelj: Udruga za promicanje inkluzije
 • „IN.Promo – uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na tržište rada“
  Nositelj: Centar za inkluziju i podršku zajednici
  Partneri: Istarska županija, Obrtnička komora Istarske županije, Grad Labin, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije
 • „Model funkcioniranja regionalnog centra za rehabilitaciju“
  Nositelj: Centraoprema RE&ZIN
  Partneri: Primorsko-goranska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka, Regionalna razvojna agencija Porin, Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke
 • „Šalter prvih poslova“
  Nositelj: Hrvatski institut za lokalnu samoupravu (HILS)
  Partneri: Udruga za promicanje prava, interesa i mogućnosti mladih s invaliditetom u Slavoniji i Baranji „Preokret“, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Vukovar
 • „Uvođenje modela virtualne radionice za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom s ciljem povećanja njihove zapošljivosti“
  Nositelj: URIHO – Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
  Partneri: Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb
 • „Partnerstvo za napredak“
  Nositelj: Zajednica osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH
  Partneri: Vukovarsko-srijemska županija, Virovitičko –podravska županija, Ličko-senjska županija, Hrvatska udruga poslodavaca
 • „Rad i obrazovanje za osoba s invaliditetom“
  Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek
  Partneri: Savez organizacija invalida Osječko-baranjske županije
 • „ESCO – edukacija za socijalno zadrugarstvo – nove mogućnosti za osobe s invaliditetom“
  Nositelj: Autonomni centar - ACT
  Partneri: Udruga tjelesnih invalida Međimurja, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije, Međimurska županija, Udruga slijepih Međimurske županije
 • „Omogućavanja jednakih mogućnosti zapošljavanja za osobe s invaliditetom uzrokovanih psihičkim poremećajem“
  Nositelj: Udruga za zaštitu i promociju mentalnog zdravlja Svitanje
  Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb, Grad Zagreb
 • „Kreiranje uvjeta za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na području grada Daruvara i okolice“
  Nositelj: Udruga osoba s invaliditetom Daruvar
  Partneri: Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Daruvar, Radio Daruvar, Udruženje osoba s invaliditetom Somogy iz Mađarske
 • „CITADELA – Centar za socijalno zapošljavanje osoba s invaliditetom“
  Nositelj: ZVONO – Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju
  Partneri: Udruga za kreativni razvoj – Slap, Učilište Janus
 • „Centar za zapošljavanje osoba s invaliditetom“
  Nositelj: ustanova za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „Suvenir Nova“
  Parnteri: Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Daruvar, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Bjelovar
 • „Zapošljavanje slijepih osoba – prednost ili nedostatak“
  Nositelj: Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet
  Partneri: Obrtničko učilište Zagreb