GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Opis projekta

Ime projekta:

Gablec u školi

Opis projekta:

Kroz projekt će se osigurati školska prehrana za 289 učenika koji pohađaju osnovne škole na području Grada Kutine koje su ujedno i partneri na projektu.

Cilj projekta:

Osiguranje školske prehrane za najpotrebitije, odnosno za djecu koja se nalaze u riziku od siromaštava.

Ciljana skupina:

Djeca odnosno učenici koji žive u siromaštvu ili se nalaze u riziku od siromaštva i polaznici su osnovnih škola na području Grada Kutine.

Krajnji korisnici:

Učenici, učenici korisnici roditelji, lokalno stanovništvo.

Ukupna vrijednost projekta: 290.477,51 Kn

Provedba aktivnosti projekta:

Rujan 2017.- Lipanj 2018.

 

 

 


Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
             

          


 

Projekt se financira iz sredstava Europskog fonda Fond europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. u iznosu od 392.931,00 kuna.

„Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost.Grad Kutine i Osnovnih škola Grada Kutine“.