GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Javnopravna tijela za posebne uvjete

MOSLAVINA d.o.o.

HR-44320 Kutina, Školska 4

Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost

HR-10000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV 1

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno područje Zagreb

HR-10000 Zagreb, Kupska 4

MOSLAVINA PLIN d.o.o.

HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 6

PLINACRO d.o.o.

HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88a

INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.

HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za energetiku

HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80

INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Istraživanja i proizvodnje nafte i plina

HR-10020 Zagreb, Lovinčićeva 4

Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije

HR-44000 Sisak, Antuna Cuvaja 16

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284

Hrvatske autoceste d.o.o.

HR-10000 Zagreb, Širolina ulica 4

Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Sisak

HR-44000 Sisak, Lađarska ulica 28c

Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu

HR-35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom

HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode

HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80

Ministarstvo kulture i medija, uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku

HR-44000 Sisak, Nikole Tesle 17

Državni hidrometeorološki zavod

HR-10000 Zagreb, Grič 3

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

HR-10410 Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba civilne zaštite Sisak, Odjel inspekcije

HR-44000 Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

HR-44000 Sisak, Rimska 28

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ

HR-10314 Križ, Trg sv. Križa 7

Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb

HR-10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje

HR-44325 Krapje, Krapje 16

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za željezničku infrastrukturu i promet, Sektor za željezničku infrastrukturu

HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14

HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova

HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12

Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb

HR-10000 Zagreb, Lazinska 41

Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv "Lonja-Trebež"

HR-44320 Kutina, Stjepana Radića 7b

Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Sanitarna inspekcija

HR-10000 Zagreb, Šubićeva 29

Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Služba za nadzor zaštite na radu, Ispostava Sisak

HR-44000 Sisak, Ulica I. K. Sakcinskog 24

Grad Kutina, Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša

HR-44320 Kutina, Trg Kralja Tomislava 12

EKO MOSLAVINA d.o.o.

HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 10/1

JANAF d.d., Sektor razvoja i investicija

HR-10000 Zagreb, Miramarska cesta 24

 

Povratak

Popis planova


Red.br.

Naziv plana

Izrađivač

SN Grada Kutine

1.1

Prostorni plan uređenja Grada Kutine

Arhitektonski fakultet

3/04

1.2

I. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

Arhitektonski fakultet

7/06

1.3

I. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

– ispravak

Arhitektonski fakultet

1/07

1.4

II. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

Arhitektonski fakultet

7/09

1.5

II. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

– ispravak

Arhitektonski fakultet

9/09

1.6.

III. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

Arhitektonski fakultet

2/13

1.7.

IV. izmjene i dopune PPUGrada Kutine

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

2/16

1.8.

IV. izmjene i dopune PPU Grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

1/17

1.9

V.izmjene i dopune PPU Grada Kutine

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

5/18

1.10

V. izmjene i dopune PPU Grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

8/18

 1.11  VI .izmjene i dopune PPU Grada Kutine  Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb  1/21
 1.12  Prostorni plan uređenja Grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst  Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb  2/21

 

 

 

 

2.1

GUP grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

3/02

2.2

I. Izmjene i dopune

GUP-a grada Kutina

UIH d.d. Zagreb

2/03

2.3

II. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

7/04

2.4

III. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

7/06

2.5

IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

8/09

2.6

IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

– ispravak

UIH d.d. Zagreb

1/10

2.7

IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

– ispravak

UIH d.d. Zagreb

7/10

2.8

GUP-a grada Kutine

- pročišćeni tekst

UIH d.d. Zagreb

7/10

2.9.

V. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

2/13

2.10.

VI. izmjene i dopune GUP-a

UIH d.d. Zagreb

7/14

2.11.

VII. izmjene i dopune GUP-a

Grgurević i partneri d.o.o.

5/17

2.12.

VII. izmjene i dopune GUP-a - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević i partneri d.o.o.

3/18

2.13

VIII. izmjene i dopune GUP-a

Grgurević i partneri d.o.o.

8/18

2.14.

VIII. izmjene i dopune GUP-a - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb

9/18 

 2.15. IX. izmjene i dopune GUP-a   Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb  1/21
 2.16  Generalni urbanistički plan Grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst  Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb  3/23

 

 

 

 

3.1

DPU središta grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

9/05

3.2

Detaljni plan uređenja središta Grada Kutine  - I. Izmjene i dopune

UIH d.d. Zagreb

2/07

3.3

Detaljni plan uređenja središta Grada Kutine - II. Izmjene i dopune

UIH d.d. Zagreb

8/09

3.4

Detaljni plan uređenja središta Grada Kutine - III. Izmjene i dopune

UIH d.d. Zagreb

7/14

3.5

Detaljni plan uređenja središta Grada Kutine - IV. Izmjene i dopune

Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb

8/18

 3.5.1  IV. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine    11/18

3.6.

IV. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb

9/18

 3.7 V. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine  Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb  07/21
 3.8  V. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst  Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb  04/22
 3.9  VI. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst  Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb  03/23

 

 

 

 

4.1

DPU trgovački centar Kutina - zapad

ARH 90 d.o.o. Zagreb

9/03

4.2

I. Izmjene i dopune

DPU trgovački centar Kutina - zapad

ARH 90 d.o.o. Zagreb

5/09

 

 

 

 

5.1

DPU 17 (Pevec)

UIH d.d. Zagreb

4/07

 

 

 

 

6.1

Detaljni plan uređenje gradskog groblja u Kutini

Arhitektonski fakultet

6/03

6.2

Detaljni plan uređenje gradskog groblja u Kutini - I. Izmjene i dopune

Arhitektonski fakultet

7/06

 6.3 Detaljni plan uređenje gradskog groblja u Kutini – II. izmjene i dopune  Arhitektonski fakultet 7/19
 6.4 Detaljni plan uređenje gradskog groblja u Kutini – II. izmjene i dopune
- Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst
 Arhitektonski fakultet 2/20 

 

 

 

 

7.1

DPU novog groblja u Repušnici

Arhitektonski fakultet

2/05

 

 

 

 

9.1

DPU 11

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

8/11

9.2

DPU 11 – I. izmjene i dopune

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

5/18

9.3

DPU 11 - i. izmjene i dopune - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

8/18

 9.4  DPU 11 - II. izmjene i dopune   Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb  1/21
 9.5  Detaljni plan uređenja 11 - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst  Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb  2/21

 

 

 

 

10.1

DPU 12

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

8/11

 11.1 UPU 18 Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb 2/22

Povratak

II. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine

II. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine

Generalni urbanistički plan Grada Kutine X.

 NaslovVeličina (kB) 
Uvodne grafikeUnknownPreuzmi
TekstUnknownPreuzmi
Grafički dioUnknownPreuzmi

Urbanistički plan uređenja 18

 Naslov 
ElaboratPreuzmi

VI. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja središta Grada Kutine

Detaljni plan uređenja 12

 NaslovVeličina (kB) 
Grafički dio4,11 MBPreuzmi
Obrazloženje137,91 KBPreuzmi
Tekstualni dio1,75 MBPreuzmi