GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Proračun 2023

 

Drage Kutinčanke i Kutinčani,

Proračun za 2023. godinu iznosi 30.115.500,00 milijuna eura te će i ova godina biti ponajviše u znaku nastavka gradnje velikih investicija u gradu Kutini među kojima se ističu Aglomeracija Kutina, izgradnja dječjeg vrtića, uređenje Doma za starije i nemoćne, izgradnja zgrade na Trgu dr. F. Tuđmana, uređenje gradskih cesta, izgradnja nogostupa i parkirališta, rekonstrukcija šumskih prometnica, kao i rekonstrukcija doma Husain.

2023. godine u Kutini će se rekonstruirati i društveni dom u Repušnici, nastaviti će se izgradnja urbanog sportskog parka Kutina - SKATE PARK (Faza II) te će se riješiti problem pristupačnosti osoba s invaliditetom objekta Doma hrvatskih branitelja grada Kutine i Doma vatrogasaca grada Kutine. S druge strane, u izradi će biti i projektno-tehnička dokumentacija za Bazenski kompleks Kutina, Urbanu mrežu zelene infrastrukture grada Kutine, Geotermalnu energiju grada Kutine te Interpretacijski i GEO centar Moslavačke gore.

Uz to, nastaviti ćemo sa ulaganjem u Industrijskologističku zonu (ILZ, www.kind.hr ) sa ciljem stvaranja uvjeta za dolazak investitora iz područja autoindustrije ili logistike. Za organizacije civilnog društva planirana su sredstava na razini protekle godine te će ista biti odobrena u sklopu programa putem javnog poziva, a i u godini ispred nas planiramo zadržati postignutu razinu standarda u gradu Kutini, posebno u školstvu i predškolstvu, kulturi, športu, zdravstvu i socijali te su u Proračunu planirana i dodatna sredstva našim ustanovama. Cilj je nastavak gradnje objekata u osnovnim školama kako bi se u svim školama omogućila jednosmjenska nastava, financiranje logopeda, dolazak specijalista, kao i pomoć umirovljenicima za uskrsne i božićne blagdane za koju je predviđeno 95.000,00 eura.

Predstavljanje naših projekata, njihovo sažimanje i informiranje javnosti samo su mali koraci koji u konačnici vode k aktivnijem uključivanju svih u proračunski proces. Svakodnevna ko

munikacija i osluškivanje potreba naših sugrađana vode ka kreiranju boljih mjera, projekata i događanja u našem gradu. Vaše kritike, ali i pozitivne reakcije daju nam smjer u kojem trebamo ići. Zajedničkim naporima i kroz konstruktivnu raspravu težimo kreirati naše projekte te donositi odluke za naš grad. U sklopu projekta Kutina otvoreni grad, putem internetske stranice https://proracun.moja.kutina.hr na projektu iProračun možete vidjeti sve podatke o proračunu, kako za trenutnu tako i za sve prethodne godine. Grad Kutina vam i dalje stoji na raspolaganju, za sve upite, informacije i ideje kako naš grad učiniti boljim mjestom za sve nas.

Proračuna u malome.pdf