GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Proračun za 2022. godinu

Sa ciljem da Vam približimo proračun i aktivnije vas uključimo u proračunski proces oblikovan je ovaj vodič. Prezentiranje naših projekata, njihovo sažimanje i informiranje javnosti samo su mali koraci k aktivnijem uključivanju građana u proračunski proces. U sklopu projekta Kutina otvoreni grad razvija se projekt iProračun kroz koji možete putem internetske stranice https://proracun.moja.kutina.hr vidjeti sve podatke o proračunu.

Dokumenti

 Naslov 
UgovoriPreuzmi
DonacijePreuzmi
08 Financijski izvještaj (.xls) 22.2.2023Preuzmi
08 Bilješke uz konsolidirani izvještaj 22.2.2023Preuzmi
07 - Obrasci financijskih izvještaja 2022. 22.2.2023Preuzmi
07 - Bilješke uz financijsko izvješće 22.2.2023Preuzmi
06 - ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2022.GODINU - POSEBNI DIOPreuzmi
06 - ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2022.GODINU - OPĆI DIOPreuzmi
06 - ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2022.GODINU - ODLUKAPreuzmi
06 - ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2022.GODINU - OBRAZLOŽENJEPreuzmi
05 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu 10.10.2022- TablicePreuzmi
05 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu 10.10.2022 - OdlukaPreuzmi
05 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu 10.10.2022 - ObrazloženjePreuzmi
04 TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2022.GODINU - OBRAZLOŽENJEPreuzmi
04 TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2022. GODINU - POSEBNI DIOPreuzmi
04 TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2022. GODINU - OPCI DIOPreuzmi
04 Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2022. godinuPreuzmi
03 Odluka o 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022Preuzmi
03 DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2022.GODINU - OBRAZLOŽENJEPreuzmi
03 DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2022. GODINU - POSEBNI DIOPreuzmi
03 DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2022. GODINU - OPCI DIOPreuzmi
03 Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna 2022Preuzmi
02-PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2022. GODINU - PROJEKCIJA PROACUNA 2023. I 2024. - POSEBNI DIOPreuzmi
02-PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2022. GODINU - PROJEKCIJA PROACUNA 2023. I 2024. - OPCI DIOPreuzmi
02-PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2022. GODINU - POSEBNI DIO .xlsPreuzmi
02-PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2022. GODINU - OPCI DIO .xlsPreuzmi
02 - PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2022.GODINU - OBRAZLOŽENJEPreuzmi
02 - ODLUKA 1 REBALANS 2022 i projekcija2023-2024Preuzmi
01 Projekcije proračuna - 2023., 24. . xlsPreuzmi
01 Posebni dio - 2022. godinu. xlsPreuzmi
01 Opći dio - 2022. godinu. xlsPreuzmi
01 Odluka o proračunu 2022. i projekcijama za 2023 i 24.Preuzmi
01 Odluka o izvršenju proračuna za 2022.Preuzmi
01 Obrazloženje proračuna 2022.Preuzmi
00 Posebni dio - Nacrt proračuna za 2022. godinu. xlsPreuzmi
00 Opći dio - Nacrt proračuna za 2022. godinu. xlsPreuzmi