GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Proračun Grada Kutine za 2018. godinu

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Nakon javne rasprave o Nacrtu prijedloga proračuna za 2018. godinu održane u  Pučkom otvorenom učilištu (Arcus klub) dana 20.11. 2017. s početkom u 18h, u nastavku vam predstavljam Nacrt proračuna grada Kutine za 2018. godinu na razini od 114.604.000,00 kn s uključenim vlastitim prihodima proračunskih korisnika koji su integrirani u lokalnu riznicu Grada Kutine sa svim svojim prihodima od obavljanja vlastite djelatnosti. U Prijedlog proračuna uključeni su svi argumentirani i dostavljeni prijedlozi. Prijedlog proračuna sastavljen je uvažavajući zakonske propise u poštivanju zakonitog, namjenskog i svrsishodnog korištenja proračunskih sredstava, te u skladu s nadležnostima Grada kao jedinice lokalne samouprave. Sukladno odredbama Zakona o proračunu isti je dostavljen   Gradskom vijeću dana 15.11.2017. godine na razmatranje i usvajanje.

 

Gradonačelnik

Zlatko Babić, dipl.ing,

 Naslov
Popis Ugovora za 2018. godinu
Popis Donacija 2018. godina
12 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna -tablice (.xls)
12 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna- obrazloženje
12 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
11 Konsolidirani financijski izvještaj Grad Kutina - bilješke
11 Konsolidirani financijski izvještaj Grad Kutina
10 Financijsko izvješće za 2018. godinu - bilješke uz izvješće
10 Financijsko izvješće za 2018. godinu
09 4 Izmjene i dopune proračuna Grada Kutine za 2018. godinu - tablice xls (.zip)
09 4 Izmjene i dopune proračuna Grada Kutine za 2018. godinu
08 Odluka o trećim izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna Grada Kutine za 2018.g.
07 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu - tablice (.xls)
07 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu
06 III izmjene i dopune Proračuna Grada Kutine (.pdf)
06 III izmjene i dopune Proračuna Grada Kutine - tablice (.zip)
05 Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2018 - 30.6.2018.
05 Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2018 - 30.6.2018.
04 Polugodišnji financijski izvještaj - bilješke
04 Polugodišnji financijski izvještaj
03 Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu
03 Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Kutine za 2018. - Tablice
03 Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Kutine za 2018.
02 Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Kutine za 2018. - Tablice
02 Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Kutine za 2018.
02 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu
01 Tablice Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu(.xls)
01 Proračun Grada Kutine za 2018. godinu (.pdf)
01 Proračun Grada Kutine za 2018. godinu - Odluka o izvršenju proračuna