GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Proračun 2013.

Cijenjeni sugrađani,

Proračun Grada Kutine 2013. je konsolidirani Proračun, odnosno u Proračunu su prikazani svi prihodi i rashodi Gradske uprave i svih Gradskih ustanova u sustavu Grada, a to su kao što znate: Dječji vrtić, Pučko otvoreno učilište, Muzej Moslavine, Knjižnica i čitaonica, Sportski centar i Javna vatrogasna postrojba. Pored navedenoga, u Proračunu su prikazani prihodi i rashodi šest Osnovnih škola, i to: Mate Lovraka, Stjepana Kefelje, Zvonimira Franka, Banova Jaruga, Vladimira Vidrića i OGŠ Borisa Papandopula.

Glavni cilj Proračuna 2013. je realizacija investicijskog ciklusa Grada Kutine 2012-2014. Uz navedeni glavni cilj, stalni je zadatak i rad na usklađenju prihoda i rashoda Proračuna, smanjivanju gubitka Proračuna nastalog kao posljedica investicija i recesijskih utjecaja, a što je planirano Programom restrukturiranja Proračuna 2011-2014.

Tijekom 2011. godine završili smo prvu grupu skupih i izuzetno važnih kapitalnih projekata: izvori vode Osekovo, Gradska deponija, rekonstrukcija Galerije, rekonstrukcija Sportskog centra što je omogućilo da potaknemo novi investicijski siklus 2012-2104 koji se sastoji od slijedećih važnih projekata ukupne vrijednosti okvirno 70,0 mil. kn:

  • Magistralni vodovod Kutina-B Jaruga (27 km)
  • Autobusni kolodvor
  • Gradski trg
  • Lokalna vodovodna mreža (12 km)
  • Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta (9 km)
  • Kanalizacijska mreža (8 km)
  • Rekonstrukcija Sportskog centra

Pored navedenog, a uvijek na prvom mjestu, je poticanje zapošljavanja i potpore gospodarstvu koje i u ovom Proračunu ponovo imaju povećanje namjenskih stavki.

Uz sve navedeno, Proračun 2013 je postavljen tako da i nadalje osigurava standard u dijelu javnih servisa i poticanja rada udruga i civilnog društva na dosadašnjoj razini pri čemu treba i jasno naglasiti da je potrebno usklađivanje mogućnosti s realnim stanjem i da je u određenim dijelovima potrebno napraviti smanjenja standarda da bi glavni ciljevi mogli biti realizirani.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Davor Žmegač