GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Proračun 2012.

Cijenjeni sugrađani,

Proračun Grada Kutine 2012. je konsolidirani Proračun, odnosno u Proračunu su prikazani svi prihodi i rashodi Gradske uprave i svih Gradskih ustanova u sustavu Grada, a to su kao što znate: Dječji vrtić, Pučko otvoreno učilište, Muzej Moslavine, Knjižnica i čitaonica, Sportski centar i Javna vatrogasna postrojba. Pored navedenoga, u Proračunu su prikazani prihodi i rashodi pet Osnovnih škola, i to: Mate Lovraka, Stjepana Kefelje, Zvonimira Franka, Banova Jaruga i Vladimira Vidrića. Dakle, konsolidirani Proračun Grada Kutine za 2012. godinu daje prikaz cjelokupnog poslovanja našega Grada kao jedinice lokalne samouprave. Počev od 2012. godine promjena u Proračunu je to što je OGŠ Borisa Papandopula postala samostalna ustanova i tijekom 2012. godine će se kroz 1. Izmjene i dopune Proračuna i financijski izdvojiti iz sastava POUK-a.

Glavni cilj Proračuna 2012. je završetak stabilizacije gradskih financija.

Tijekom 2011. godine završili smo prvu grupu skupih i izuzetno važnih kapitalnih projekata: izvori vode Osekovo, Gradska deponija, rekonstrukcija Galerije, rekonstrukcija Sportskog centra. Nismo ostvarili planirane prihode od Sisačko-moslavačke županije u visini cca 1,5 mil. kn, a zbog sporog administrativnog rješavanja vlasništva zemljišta u novoj gospodarskoj zoni Krč, nije realizirana prodaja zemljišta za potrebe Petrokemije d.d.u visini cca 4,0 mil kn. Zbog navedenih činjenica nismo ostvarili prihode koji su trebali pokriti gubitak Proračuna koji je nastao kao posljedica prethodno navedenih velikih investicija. Kako su najavljene dodatne mjere štednje od Vlade RH i smanjivanje transfera od središnje prema lokalnoj državi u Proračunskoj 2012. godini, za očekivati je i daljnje smanjenje sredstava. Prema analizi prihoda sa lokalne razine, gospodarstvo Grada se stabiliziralo, te sa Proračunom 2012. planiramo do kraja 2012. sadašnji debalans Proračuna uskladiti na razinu od cca 2,5 do 3,5 mil.kn. što bi značilo da bi Proračun u cijelosti bio uravnotežen s krajem slijedeće godine.

Grad Kutina krajem 2012. godine u cijelosti isplaćuje kredit od 19,0 mil. kn koji je podignut 2002. godine i time Grad značajno smanjuje svoje kreditne obveze, što će dodatno od 2013. godine osloboditi sredstva u Proračunu. Sve mjere racionalizacije poslovanja u sustavu Grada su završene sa 31.12.2011. godine.

Glavni projektni ciljevi u Proračunu 2012. su ulaganje u energetsku učinkovitost, projektiranje investicija koje se planiranju u kapitalnom razvoju i EU fondovima, te određeno povećanje sredstava za kulturu, mjesen odbore i sport kako bi udruge civilnog društva mogle lakše prebroditi financijske neprilike. U kapitalnom razvoju pripremljeni su projekti i finacijske podloge za realizaciju Autobusnog kolodvora, Gradskog trga, Gradske knjižnice i čitaonice te sanaciju cesta. Izvori financiranja za navedene kapitalne projekte su Javno privatno partnerstvo ili kreditno zaduženje nakon što završimo vraćanje kredita iz 2002 godine. Za obje mogućnosti pripremljene su podloge i potrebno je tijekom prve polovice 2012. godine temeljem rasprave odlučiti o modelu financiranja. U gospodarskom dijelu, tijekom 2012. i 2013. pripremljen je završetak cjelokupne infrastrukture u PZK II te početak radova na ILZ Krč kao srednjoročno najvažnijem gospodarskom projektu Kutine. Putem komunalnih društava, KSK d.o.o. i MOSLAVINA d.o.o. tijekom 2012. godine planira se početak realizacije gradnje mrtvačnice ILOVA, te vodovoda Katoličke Čaire, Ciglenica i magistralnog vodovoda Kutina - Banova Jaruga. Isto tako, u EU fondovima očekujemo tijekom 2012. godine početak natječaja za izgradnju novog ulaznog centra u PP Lonjsko polje u Repušnici, te za izgradnju cjelokupne vodovodne mreže na području Grad Kutine, za što se do kraja 2012. godine očekuje izdavanje svih građevnih dozvola.

Svjestan sam da dio komunalnih investicija ide sporijim tempom od planiranog, no financijska kriza i novo stanje Hrvatske ekonomije utječe na Proračun Grada i zbog toga su potrebne i teške odluke i samanjivanje određenih, do sada uobičajenih prava. Ključ je naravno u povećanju investicija i povećanju zapošljavanja i sve prethodne mjere su prije svega u tom cilju. Vjerujem da u datim okolnostima Grad Kutina i dalje ide smjerom koji jamči daljnji razvoj našega Grada.

Pozivam sve građane, udruge, obrtnike i poduzetnike da svojim primjedbama i prijedlozima daju i svoj prilog novom Poračunu.


S poštovanjem,
Gradonačelnik
Mr.sc. Davor Žmegač