GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Proračun 2010.

Cijenjeni sugrađani,

pred Vama se nalazi Proračun Grada Kutine za 2010. godinu, temeljni dokument kojim Grad definira svoju financijsku, socijalnu, investicijsku, razvojnu i opću politku tijekom godine. Proračun Grada Kutine 2010. je konsolidirani Proračun, odnosno u Proračunu su prikazani svi prihodi i rashodi Gradske uprave i svih Gradskih ustanova u sustavu Grada, a to su kao što znate: Dječji vrtić, Pučko otvoreno učilište, Muzej, Knjižnica i čitaonica, Sportski centar i Javna vatrogasna postrojba. Pored navedenoga u Proračunu su prikazani prihodi i rashodi pet Osnovnih škola, i to: Mate Lovraka, Stjepana Kefelje, Zvonimira Franka, Banova Jaruga i Vladimira Vidrića. Dakle, konsolidirani Proračun Grada Kutine za 2010. godinu daje prikaz cjelokupnog poslovanja našega Grada kao jedinice lokalne samouprave.
Pripremajući sadržaj ove proračunske poruke imao sam u vidu i ono što sam napisao u 11. mjesecu 2008. godine kada sam zajedno sa svojim suradnicima pripremao Proračun za ovu 2009. godinu koja se bliži kraju. I kao što sam tada veoma jasno naznačio probleme koje smo projicirali da će se dogoditi isto tako sam veoma zadovoljan da smo najveći dio svega onoga što smo planirali za 2009. godinu i završili ili smo pred završetkom. To govori da smo realno planirali i spremili se za nadolazeću krizu u okviru naših nadležnosti i mogućnosti. Upravo zato sam uvjeren da u slijedeću 2010. proračunsku godinu ulazimo pripremljeni da očekivani nastavak trenda poteškoća u gospodarstvu i financijama prevladamo što bezbolnije za standard našega grada i svih naših građana. Imajući navedeno u vidu, glavni cilj ovog Proračuna je stabilizacija javnih financija Grada, smanjenje javne potrošnje Grada, fokusiranje na završetak strateški dugoročno važnih projekata za naš Grad, dok istovremeno veoma jasno pojačavamo sredstva i napore da zaštitimo strandard socijalno najosjetljivijih skupina naših građana. Naravno, da bi smo to mogli, imajući u vidu smanjenje prihoda Proračuna 2010. godine kao plod krize gospodarstva, bilo je nužno i smanjiti standard u određenim dijelovima proračuna, što sasvim sigurno nije laka odluka, no nužno je da tijekom 2010. i u prvoj polovici 2011. godine napravimo teške i odgovorene poteze kako bi srednjoročno i dugoročno Grad nastavio sa svojim razvojom. Posebno zahvaljujem sindikatima, udrugama, civilnom društvu, mjesnim odborima i drugim korisnicima proračuna koji su prihvatili odgovorni i dugoročno održiv pristup planiranju Proračuna za 2010. godinu.
U tom smislu izuzetno je važno ne odustajati od pripreme velikih i strateških projekata Grada čija priprema traje dvije i više godina jer, ulaskom u EU tijekom 2012. godine, otvara nam se prostor za značajna sredstva fondova EU, no ta sredstva će moći koristiti samo oni Gradovi koji budu imali spremne projekte i zato je naša odgovornost da se pripremimo za te mogućnosti i ne propustimo ih. Grad Kutina danas unatoč svim problemima naše države mora biti spreman za budućnost i život u EU. Naravno, isto tako posebnu pažnju smo usmjerili u obrazovanje, školstvo, zaštitu okoliša i socijalni aspekt proračuna, no poseban naglasak stavljam i na potpore gospodarstvu kao glavnom temelju svakog razvoja. Upravo zato razni projekti i potpore gospodarstvu su jedan od glavnih smjerova Proračuna i ovu krizu je izuzetno važno iskoristiti da ojačamo naše lokalno poduzetništvo, naše obrtnike, male i srednje poduzetnike, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva jer uz stabilnu veliku industriju Grada to je zalog daljnjeg dizanja standarda našega Grada.
Ogromno povjerenje koje su građani našega Grada dali na izborima 17. svibnja ove godine mojim zamjenicima i meni daje mi jasan legitimitet i učvršćuje moju odlučnost da napravim sve što je potrebno da krizne godine gospodarstva RH Grad Kutina svlada na što je moguće bezbolniji način i u tome procesu spreman sam preuzeti odgovornost za Proračun Grada koji je pred Vama jer sam uvjeren da služiti Gradu i građanima nesmije biti populizam i neodgovorno ad hoc ponašanje nego spremnost na timski rad, zajedništvo i želju da se radi na najbolji i najodgovorniji način te uvažavanje svih prijedloga i ideja koje mogu učiniti naš život ugodnijim i plemenitijim. Uz to uvjetrenje siguran sam da ćemo tijekom predstojeće 2010. godine uspjeti realizirati naše ciljeve postavljene ovim Proračunom.

S poštovanjem,

Gradonačelnik
Mr.sc. Davor Žmegač