GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

A- Proračunska poruka Gradonačelnika

Cijenjeni sugrađani,

pred Vama se nalazi Proračun Grada Kutine za 2008. godinu, temeljni dokument kojim Grad definira svoju financijsku, socijalnu, investicijsku, razvojnu i opću politku tijekom godine. Proračun Grada Kutine 2008. je konsolidirani Proračun odnosno u Proračunu su prikazani svi prihodi i rashodi Gradske uprave i svih Gradskih ustanova u sustavu Grada, a to su kao što znate: Dječji vrtić, Pučko otvoreno učilište, Muzej, Knjižnica i čitaonica, Sportski centar i Javna vatrogasna postrojba. Pored navedenoga u Proračunu su prikazani prihodi i rashodi pet Osnovnih škola, i to: Mate Lovraka, Stjepana Kefelje, Zvonimira Franka, Banova Jaruga i Vladimira Vidrića. Dakle, konsolidirani Proračun Grada Kutine za 2008. godinu daje prikaz cjelokupnog poslovanja našega Grada kao jedinice lokalne samouprave.

Proračun 2008. ima nekoliko važnih ciljeva:
  • Likvidnost i stabilno financiranje zakonski obveznih i ostalih općih rashoda Proračuna;
  • Programi, Projekti i Aktivnosti iz Programa kapitalnih ulaganja Grada Kutine 2006 -2010;
  • Novonastale obveze i novi neplanirani projekti (npr. klizišta, sredstva za kanalizacije iz EIB II putem MMTPR...).
Ono što me posebno ohrabruje je uvjerenje da smo i u ovom Proračunu uspjeli postići balans između realnih i opravdanih potreba i realnih prihoda. Koliko uspješno, pokazat će realizacija programa i projekata ovog Proračuna, koji je od ove godine izrađen na temelju načela programiranja odnosno ovom metodologijom izrade Proračuna biti će moguće kompletno praćenje realizacije projekta i programa u cjelosti po načelu grupiranja svih troškova po svakom projektu i programu tako da je moguće razvidno i jasno pratiti sve troškove koji prate svaki od projekata i programa.
Naravno, potrebe Grada, građana i udruga su veće nego što je to moguće realizirati prema raspoloživim sredstvima Proračuna. No, upravo zato je ovaj Proračun izrađen i usvojen temeljem javne rasprave kojom Grad Kutina u okviru inicijative Kutina-otvoreni Grad želi uključiti sve građane u postupak pripreme i donošenja Proračuna kako bi svi zajedno mogli pronaći najbolja moguća rješenja i kako bi Proračun bio realiziran na najefikasniji i najoptimalniji način.
Proračun 2008. je živi dokument i svakako će biti neophodno kroz slijedeću fiskalnu godinu intervenirati i s određenim izmjenama i dopunama koje će odražavati određene nove i ovog trenutka nepredvidive potrebe i baš zato će Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo i Gradska uprava i nadalje biti potpuno otvoreni za sve prijedloge i ideje jer je raspolaganje Proračunom Grada Kutine pitanje općeg dobra svih građana u svim Mjesnim odborima našega Grada.
S poštovanjem,

mr.sc. Davor Žmegač

Dokumenti

 Naslov
Proračun 2008.

Projekti