GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA GRADA KUTINE 2006. – 2010.

Uvaženi sugrađani,

Program kapitalnih ulaganja Grada Kutine je dokument temeljem kojega se, sukladno Zakonskim obvezama, daju glavni odgovori u pitanjima investicijskog razvoja Kutine u razdoblju od 2006. do 2010. godine.

Dokument je nastao iz postojećih i novih Programa i Projekata, ali prije i iznad svega, sagledavajući potrebne i razmišljanja građana našega Grada.

Progam kapitalnih ulaganja Grada Kutine je precizan na razini srednjoročnih planova i pokušava detektirati glavne Programe i Projekte koji su neophodni da bi Kutina nastavila sa svojim razvojem, te sagledava organizacijska, financijska i druga pitanja neophodana u realizaciji Programa..

Program je i ambiciozan, jer Kutina mora biti Grad koji pred sebe stavlja složene i visoke ciljeve, a samo u takvoj, takmičarskoj i dinamičnoj atmosferi, moguće je iz svih sudionika izvući njihove najbolje vještine i znanja i to realizirati u konkretnom doprinosu razvoju našega Grada.

Naravno, Program je i viđenje političkih čimbenika, zajednički pozicije i opozicije, koji temeljem provedenih lokalnih izbora 15.svibnja 2005. godine imaju obvezu i realizirati sve ono o čemu je u izbornoj kampanji bilo govora.

Na kraju, Progam kapitalnih ulaganja Grada Kutine je i moje viđenje, kao Gradonačelnika, kakva to Kutina treba i može biti u našoj bližoj budućnosti i kako to možemo ostvariti.

Sagledavajući sve navedeno bio bih izuzetno zadovoljan kada bi ovaj dokument, sa svim njegovima Programima i Projektima ili najvećim njihovim brojem, zaživio i realizirao se kao nova vrijednost na zadovoljstvo svih naših građana, svih kutinčanki i kutinčana u svim Mjesnim odborima našega Grada.

Uvjeren u uspješnu realizaciju pozivam sve građane da uzmu učešća u razvoju našega Grada.

U Kutini, 15.studenoga, 2005. godine


Gradonačelnik
Davor Žmegač

 

 


 

 

 

 

Program kapitalnih ulaganja 2006. - 2010. i projekcija 2010. - 2014. za download.pdf