GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Financije i proračun grada

U cilju povećanja transparentnosti proračuna svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na sljedećim vizualizacijama proračuna posjetiteljima su članovi udruge gradova omogućili da interaktivno pregledavaju rashode svih gradova, općina i županija prema namjeni (funkcijska klasifikacija) u razdoblju od 2010-2015. godine. Vizualizacije su trenutno u testnoj fazi objave te vas pozivaju da nas kontaktirate s prijedlozima za poboljšanje koje ćemo ugraditi u vizualizaciju sa podacima za narednu godinu.
Ovim alatom žele omogućiti svim zainteresiranim stranama da postignu bolji uvid u koje namjene se troše proračunska sredstva na lokalnoj razini te ojačati povjerenje javnosti u lokalnu samoupravu.
Klasični oblici objavljivanja proračuna pružaju detaljan uvid u iznos planiranih sredstava, ali istovremeno ne pružaju dovoljno jednostavan i razumljiv prikaz proračunskih rashoda. Bez ovakvog alata iznimno je teško pratiti kretanje proračuna kroz godine, uspoređivati slične jedinice lokalne samouprave, uspoređivati jedinice na određenom geografskom području ili pratiti trendove ulaganja u specifične namjene. Zbog toga smo pripremili vizualizacije koje će javnosti omogućiti jednostavan uvid u lokalne proračune.
Prikazani podaci preuzeti su iz javnih izvora o izvršenju proračuna za navedena razdoblja.