GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Otvorena savjetovanja s javnošću

Aktualno | Arhvirano

Savjetovanje s javnošću - otvoreno: GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA KUTINE ZA 2023. GODINU 5.1.2023.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15,  118/18, 31/20 i 20/21) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite. 

Pročitajte više...

Savjetovanje s javnošću - otvoreno: Javno savjetovanje o prijedlogu Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2023.-2027. godina /Projekcija 2028.-2032./ 30.12.2022.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Javno savjetovanje o prijedlogu Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2023.-2027. godina /Projekcija 2028.-2032./

Pročitajte više...

Savjetovanje s javnošću - otvoreno: Odluka o načinu izbora i uvjetima koje moraju ispunjavati kandidati za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava 6.6.2022.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Grad Kutina objavljuje internetsko javno savjetovanje za sudjelovanje u nacrtu Odluke o načinu izbora i uvjetima koje moraju ispunjavati kandidati za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Kutina ima dionice ili udjele u većinskom vlasništvu.

Pročitajte više...

Savjetovanje s javnošću - otvoreno: Javno savjetovanje - Program turistička infrastruktura 13.4.2022.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj predlaže za javno savjetovanje PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za ulaganje u turističke projekte u 2022. godini  na području Grada Kutine. Savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću želi se unaprijediti sustav potpora za obrt, malo i srednje poduzetništvo na području Grada Kutine.

 

Trajanje javnog savjetovanja je od 13.04.2022. do 11.05.2022. godine.

Pročitajte više...

Savjetovanje s javnošću - otvoreno: PROGRAM sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u 2022. godini na području Grada Kutine 13.4.2022.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj predlaže za javno savjetovanje PROGRAM sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi  u 2022. godini  na području Grada Kutine. Savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću želi se unaprijediti sustav potpora za obrt, malo i srednje poduzetništvo na području Grada Kutine.

 

Savjetovanje je tvoreno od 13.04.2022. do 11.05.2022.


Pročitajte više...

Savjetovanje s javnošću - otvoreno: Javno savjetovanje - Program dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao potpora za opremu, nove tehnologije i konkurentnost poduzetništva i obrta u 2022. godini 13.4.2022.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj predlaže za javno savjetovanje Program dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao potpora za opremu, nove tehnologije i konkurentnost poduzetništva i obrta u 2022. godini  na području Grada Kutine. Savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću želi se unaprijediti sustav potpora za obrt, malo i srednje poduzetništvo na području Grada Kutine.

 

Savjetovanje je otvoreno od 13.04.2022. do 11.05.2022. godine.


Pročitajte više...


Stranica 1 of 6 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Zatvorena savjetovanja s javnošću

Aktualno | Arhvirano

Savjetovanje s javnošću - zatvoreno: Proračun 2023 16.11.2022.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Ovim putem se poziva  javnost - trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna Grada Kutine za 2023. godinu  da se odazovu. Pročitajte više...

Savjetovanje s javnošću - zatvoreno: Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 15.9.2022.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Savjetovanju u trajanju od 30 dana sljedeće Odluke: Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Pročitajte više...

Savjetovanje s javnošću - zatvoreno: Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture u projektnom području Kutina 28.2.2022.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) u projektnom području Kutina.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća sljedeću jedinicu lokalne samouprave: Grad Kutina.

Pročitajte više...

Savjetovanje s javnošću - zatvoreno: Javno savjetovanje o nacrtu Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kutine za razdoblje od 2022. do 2028. godine 17.12.2021.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Javno savjetovanje o nacrtu Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kutine za razdoblje od 2022. do 2028. godine - savjetovanje otvoreno od  17.12.2021. do 17.01.2022. godine

Pročitajte više...

Savjetovanje s javnošću - zatvoreno: Nacrt proračuna za 2022. godinu 5.11.2021.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Ovim putem se poziva  javnost - trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna Grada Kutine za 2022. godinu.

Pročitajte više...

Savjetovanje s javnošću - zatvoreno: Izvješće sa savjetovanja - Odluka o izmjeni Odluke komunalnoj naknadi 18.3.2021.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša podnosi izvješće o provedenom javnom savjetovanju - Odluka o izmjeni Odluke komunalnoj naknadi. Pročitajte više...


Stranica 1 of 7 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhvirano

E-Oglas: Prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11 26.11.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11 (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 15 dana, od 27.11.2020. do 11.12.2020. godine. Pročitajte više...

E-Oglas: Prijedlog IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 26.11.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Javna rasprava o Prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 15 dana, od 27.11.2020. do 11.12.2020. godine. Pročitajte više...

E-Oglas: OBAVIJEST O ZATVARANJU PROMETA – KOLODVORSKA ULICA U KUTINI 13.11.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Obavještavamo sve građane Grada Kutine da se zbog montaže Božićnih ukrasa za sav promet zatvara istočni trak Kolodvorske ulice u Kutini od spoja s ulicom Kralja Petra Krešimira IV do spoja s ulicom Vladimira Nazora dana 16.11.2020. godine u vremenu od 07,00 – 15,00 sati. Dana 17.11.2020. godine zbog istog razloga zatvara se za sav promet zapadni trak Kolodvorske ulice u Kutini od spoja s ulicom Vladimira Nazora do spoja s ulicom Kralja Petra Krešimira IV u vremenu od 07,00 – 15,00 sati.
Mole se građani za oprez i poštivanje zabrane prometa.

Pročitajte više...

E-Oglas: Online prezentacija nacrta Proračuna Grada Kutine 11.11.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

U četvrtak, u 14h održati će se online prezentacija nacrta Proračuna Grada Kutine za 2021. godinu.

Pročitajte više...

E-Oglas: Moj proračun – jednostavno i lako sudjelujte u kreiranju proračuna 9.11.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Od 9.11.2020. platforma Otvoreni grad nudi novu funkcionalnost – mojProračun koji vam omogućava da jednostavno i lako napravite svoj prijedlog proračuna i tako sudjelujete u kreiranju proračuna Grada Kutine.

 

Pročitajte više...

E-Oglas: Prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za projekte i razvoj 20.10.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj objavljuje oglas za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za projekte i razvoj, 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci, uz obvezni probni rok od dva (2) mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova vezanih uz upravljanje EU projektom „Rekonstrukcija društvenog doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića“

Pročitajte više...


Stranica 1 of 23 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća