GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Gradsko vijeće Grada Kutine

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Kutine i tijelo lokalne samouprave, koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte, te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom. 

Gradsko vijećeu ovom sazivu ima 22 ( dvadeset i jednog) člana, unutar kojih i predstavnika nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima. 

Grad Kutina jamči pripadnicima nacionalne manjine zastupljenost u Gradskom vijeću razmjerno njezinom udjelu u stanovništvu Grada Kutine. Za određivanje broja pripadnika nacionalne manjine u Gradskom vijeću mjerodavni su službeni rezultati popisa stanovništva. Pripadnici srpske nacionalne manjine koja u ukupnom stanovništvu Grada Kutine sudjeluje s više od 5% a s manje od 15%, imaju pravo na jednog (1) člana Gradskog vijeća –predstavnika nacionalne manjine.

Zapisnici sjednica Gradskog vijeća

 NaslovCategoryVeličina (kB) 
2022. Zapisnik 7. sjednice Gradskog vijeća UnknownPreuzmi
2021. Zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća 279,41 KBPreuzmi
2021. Zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća 254,99 KBPreuzmi
2021. Zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća 222,90 KBPreuzmi
2021. Zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća 292,29 KBPreuzmi
2021. Zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća 359,65 KBPreuzmi
2021. Zapisnik Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća 174,10 KBPreuzmi
2020-21. Zapisnik 37. sjednice Gradskog vijeća 275,87 KBPreuzmi
2020-21. Zapisnik 36. sjednice Gradskog vijeća 226,94 KBPreuzmi
2020. Zapisnik 35. sjednice Gradskog vijeća 226,16 KBPreuzmi
2020. Zapisnik 34. sjednice Gradskog vijeća 248,06 KBPreuzmi
2020. Zapisnik 33. sjednice Gradskog vijeća 176,38 KBPreuzmi
2020. Zapisnik 32. sjednice Gradskog vijeća 185,60 KBPreuzmi
2020. Zapisnik 31. sjednice Gradskog vijeća 242,66 KBPreuzmi
2020. Zapisnik 30. sjednice Gradskog vijeća 181,80 KBPreuzmi
2020. Zapisnik 29. sjednice Gradskog vijeća 248,86 KBPreuzmi
2020. Zapisnik 28. sjednice Gradskog vijeća 255,89 KBPreuzmi
2020. Zapisnik 27. sjednice Gradskog vijeća 271,92 KBPreuzmi
2019. Zapisnik 26. sjednice Gradskog vijeća 267,34 KBPreuzmi
2019. Zapisnik 25. sjednice Gradskog vijeća 215,36 KBPreuzmi
2019. Zapisnik 24. sjednice Gradskog vijeća 185,71 KBPreuzmi
2019. Zapisnik 23. sjednice Gradskog vijeća 171,61 KBPreuzmi
2019. Zapisnik 22. sjednice Gradskog vijeća 156,81 KBPreuzmi
2019. Zapisnik 21. sjednice Gradskog vijeća 246,91 KBPreuzmi
2019. Zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća 266,01 KBPreuzmi
2019. Zapisnik 19. sjednice Gradskog vijeća 301,68 KBPreuzmi
2019. Zapisnik 18. sjednice Gradskog vijeća 353,35 KBPreuzmi
2019. Zapisnik 17. sjednice Gradskog vijeća 289,36 KBPreuzmi
2018. Zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća 243,45 KBPreuzmi
2018. Zapisnik 15. sjednice Gradskog vijeća 271,49 KBPreuzmi
2018. Zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća 295,48 KBPreuzmi
2018. Zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća 206,61 KBPreuzmi
2018. Zapisnik 12. sjednice Gradskog vijeća 553,75 KBPreuzmi
2018. Zapisnik 11. sjednice Gradskog Vijeća 126,76 KBPreuzmi
2018. Zapisnik 10. sjednice Gradskog Vijeća 197,57 KBPreuzmi
2018. Zapisnik 09. sjednice Gradskog VijećaGradsko vijeće223,97 KBPreuzmi
2018. Zapisnik 08. sjednice Gradskog VijećaGradsko vijeće272,26 KBPreuzmi
2018. Zapisnik 07. sjednice Gradskog VijećaGradsko vijeće448,49 KBPreuzmi
2018. Zapisnik 06. sjednice Gradskog VijećaGradsko vijeće156,81 KBPreuzmi
2018. Zapisnik 05. sjednice Gradskog VijećaGradsko vijeće191,88 KBPreuzmi
2017. Zapisnik 04. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće217,30 KBPreuzmi
2017. Zapisnik 03. sjednice Gradskog vijeća 254,79 KBPreuzmi
2017. Zapisnik 02. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće939,32 KBPreuzmi
2017. Zapisnik 01. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće272,92 KBPreuzmi
2017. Zapisnik 35. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće0,31 KBPreuzmi
2017. Zapisnik 34. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće220,91 KBPreuzmi
2016. Zapisnik 33. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće202,46 KBPreuzmi
2016. Zapisnik 32. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće133,07 KBPreuzmi
2016. Zapisnik 31. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće245,67 KBPreuzmi
2016. Zapisnik 30. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće187,96 KBPreuzmi
2016. Zapisnik 29. sjednice Gradskog vijeća 361,51 KBPreuzmi
2016. Zapisnik 28. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće268,39 KBPreuzmi
2016. Zapisnik 27. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće158,82 KBPreuzmi
2016. Zapisnik 26. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće210,15 KBPreuzmi
2015. Zapisnik 25. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće219,55 KBPreuzmi
2015. Zapisnik 24. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće210,28 KBPreuzmi
2015. Zapisnik 23. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće314,49 KBPreuzmi
2015. Zapisnik 22. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće269,77 KBPreuzmi
2015. Zapisnik 21. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće159,50 KBPreuzmi
2015. Zapisnik 20. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće2,16 MBPreuzmi
2015. Zapisnik 19. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće6,18 MBPreuzmi
2015. Zapisnik 18. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće274,02 KBPreuzmi
2015. Zapisnik 17. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće376,10 KBPreuzmi
2015. Zapisnik 16. sjednice Gradskog vijećaGradsko vijeće170,38 KBPreuzmi
2014. Zapisnik 15. sjednice Gradskog vijeća 156,62 KBPreuzmi
2014. Zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća 229,54 KBPreuzmi
2014. Zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća 189,07 KBPreuzmi
2014. Zapisnik 12. sjednice Gradskog vijeća 214,81 KBPreuzmi
2014. Zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća 257,66 KBPreuzmi
2014. Zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća 808,51 KBPreuzmi
2014. Zapisnik 09. sjednice Gradskog vijeća 267,69 KBPreuzmi
2014. Zapisnik 08. sjednice Gradskog vijeća 261,60 KBPreuzmi
2014. Zapisnik 07. sjednice Gradskog vijeća 230,33 KBPreuzmi
2014. Zapisnik 06. sjednice Gradskog vijeća 1,84 MBPreuzmi
2014. Zapisnik 05. sjednice Gradskog vijeća 3,07 MBPreuzmi
2013. Zapisnik 04. sjednice Gradskog vijeća 6,44 MBPreuzmi
2013. Zapisnik 03. sjednice Gradskog vijeća 229,81 KBPreuzmi
2013. Zapisnik 02. sjednice Gradskog vijeća 206,87 KBPreuzmi
2013. Zapisnik 01. sjednice Gradskog vijeća 199,31 KBPreuzmi
2013. Zapisnik 00 s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća 1,61 MBPreuzmi
2011. Zapisnik 20. sjedinice Gradskog vijeća 249,51 KBPreuzmi
2011. Zapisnik 19. sjednice Gradskog vijeća 249,51 KBPreuzmi
2011. Zapisnik 18. sjednice Gradskog vijeća 187,60 KBPreuzmi
2011. Zapisnik 17. sjednice Gradskog vijeća 194,27 KBPreuzmi
2010. Zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća 157,91 KBPreuzmi

Odbori Gradskog vijeća

 NaslovVeličina (kB) 

Članovi

Predsjednik
 • Nebojša Čović, HDZ
Potpredsjednik 
 •  Ivica Glibo, nezavisni
 •  Dražen Kinderman, nezavisni
Članovi Gradskog vijeća
 • Jure Nikšić, HSU
 • Robert Krpes, OIP
 • Matija Šurbek, HDZ
 • Miroslav Šnjarić, nezavisni
 • Davor Kljakić, nezavisni
 • Milena Amidžić, HDZ
 • Ivana Masnec, HDZ
 • Drago Šparavac, HDZ
 • Slavko Snovak, HNS
 • Jasminka Molnar, SDP
 • Drago Šivak, SDP
 • Dragutin Vagner, HSS
 • Barbara Mihaljević, SDP
 • Ilija Bago, DP
 • Vlatka Vasik Šoufek, SDP
 • Dalibor Žiljak, Laburisti

 

Sjednica