Kio predstava "12 HRABRIH", akcija, drama, povijesni
Početno vrijeme:
4. veljače 2018. 20:00
Vrijeme završetka:
4. veljače 2018. 22:00
Opis:

Kino predstava

" 12 HRABRIH", akcija, drama, povijesni

u 20,00 sati u Kino dvorani POU Kutina