Godišnji koncer Kutinske Dunje i gosti
Početno vrijeme:
11. studenog 2017. 18:00
Vrijeme završetka:
11. studenog 2017. 20:00
Opis:

Godišnji koncert Kutinske Dunje i gosti

u subotu, 11. studenoga 2017. godine u 18,00 sati

u Domu kulture POU Kutina