GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Događanja u Kutini

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
Početno vrijeme:
16. travnja 2019. 15:30
Vrijeme završetka:
16. travnja 2019. 19:00
Opis:

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A

19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 16. travnja 2019. godine (utorak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D

 

 1. Aktualni sat

   

 2. Izvješća o radu ustanova za 2018. godinu:
  1. Vatrogasna postrojba Kutina
  2. Športski centar Kutina
  3. Muzej Moslavine Kutina
  4. Knjižnica i čitaonica Kutina
  5. Pučko otvoreno učilište Kutina

    

 3. Izvješće o radu za 2018. godinu
  1. Gradski savez  KUD-ova Grada Kutine
  2. Zajednica sportskih udruga Grada Kutine
  3. Vatrogasna zajednica Grada Kutine

    

 4. Izvješće o radu Dječjeg gradskog vijeća u mandatu 2016. – 2018. godina

   

 5. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Kutine

   

 6. Prijedlog akcijskog plana za Rome za razdoblje 2019. – 2020.

   

 7. Prijedlog lokalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Kutine od  2019. – 2023.

   

 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za komunalnu prevenciju kriminaliteta za Grad Kutinu

   

 9. Odluka o načinu izbora i uvjetima za kandidate koji se predlažu za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Kutina ima dionice ili udjele u vlasništvu:

  a) Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu izbora i uvjetima za kandidate koji se predlažu za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Kutina ima dionice ili udjele u vlasništvu

  b) Izmjena i dopuna Odluke o načinu izbora i uvjetima za kandidate koji se predlažu za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u  kojima Grad Kutina ima dionice ili udjele u vlasništvu

   

 10. Izvješće o stanju u prostoru Grada Kutine za razdoblje 2015. – 2018. godina

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.