GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Događanja u Kutini

Eko Moslavina - Kvartovski razgovori 4
Početno vrijeme:
15. veljače 2019. 18:00
Vrijeme završetka:
15. veljače 2019. 19:00
Opis:

EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva sve predstavnike stanara (i sve zainteresirane stanare) stambenih zgrada na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina kako bi razmotrili prednosti i mane  novog načina odlaganja miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada u zgradama,sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 71/17), te Uredbi Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Arcus klub, Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina

Dođite na sastanak i uvažit ćemo sve vaše kvalitetne i konstruktivne prijedloge!