GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Događanja u Kutini

Jesenski susret izviđača Hrvatske
Početno vrijeme:
13. listopada 2018. 9:30
Vrijeme završetka:
13. listopada 2018. 20:00
Opis:
• mlađi izviđači do 15 godina – 9:30 gradski park – dizanje šatora, signalizacija, čvorovi, start orijentacijskog kretanja prema izviđačkom domu Betlehem
• Stariji izviđači od 16 godina – 7:00 startaju iz Zbjegovače preko šuma do Gojlla te stazu dugu 15 kilometara završavaju na Husainu. Na stazi pokazuju koliko su savladali opsežan izviđački program koji se temelji na poznavanju znanja i vještina snalaženja u prirodi- orijentacija, topografija, izrada prenočišta, signalizacija, prva pomoć, upotreba biljaka, izrada skice staze, profila terena, kuhanje obroka i ostalog iz izviđačkog programa.