GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Događanja u Kutini

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
Početno vrijeme:
17. svibnja 2018. 14:00
Vrijeme završetka:
17. svibnja 2018. 20:00
Opis:

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst i 2/18), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 17. svibnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 1. Aktualni sat 
 2. Izvješća o radu ustanova za 2017. godinu:
  1. Dječji vrtić Kutina
  2. Knjižnica i čitaonica Kutina
  3. Muzej Moslavine Kutina
  4. Športski centar Kutina
  5. Vatrogasna postrojba Kutina

    

 3. Izvješća o radu za 2017. godinu:

                 a) Zajednica športskih udruga Grada Kutine

                 b) Gradski savez KUD-ova

                 c) Vatrogasna zajednica Grada Kutine 

 4. Izvješće Policijske postaje Kutina o stanju sigurnosti na području Grada Kutine za 2017. godinu 
 5. Izvješće Postaje prometne policije Kutina o sigurnosti prometa na području Grada Kutine za 2017. godinu 
 6. Izvješće o stanju nezaposlenostii zapošljavanju za područje Grada Kutine u 2017. godini 
 7. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Kutine 
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Kutine za 2018. godinu 
 9. Prijedlog Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Kutine 
 10. Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja 11 
 11. Prijedlog odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova temeljem ugovora za:
  1. pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine u 2018. godini.
  2. održavanje i obnova horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama Grada Kutine u 2018. godini

     

 12. Prijedlog Odluke o  prodaji nekretnina u k.o. Mali Lošinj 
 13. Prijedlog Odluko o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje EKO MOSLAVINE d.o.o. Kutina 
 14. Prijedlog Odluke o odobrenju obročne otplate kupoprodajne cijene nekretnina Marici Lisac 
 15. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina II 
 16. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina III 

Predsjednik Gradskog vijeća
 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.