GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Događanja u Kutini

KONCERT MAŽORETKINJA GPO KREŠIMIR KUTINA i gosti
Početno vrijeme:
8. ožujka 2018. 19:00
Vrijeme završetka:
8. ožujka 2018. 20:00
Opis:
Kutinske mažoretkinje tradicionalno, zajedno s POU Kutina organiziraju godišnji koncert u kojem će se predstaviti sve  dobne skupine i gostujući sastavi