GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Događanja u Kutini

FIFA turnir na kino platnu
Početno vrijeme:
26. ožujka 2017. 10:00
Vrijeme završetka:
26. ožujka 2017. 10:00
Opis:

POU Kutina organizira FIFA turnir na velikom kino platnu.

Nedjelja, 26.03.2017.

Više informacija POU Kutina - 044 682 318