GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

OBAVIJEST O OBUSTAVI RADA POSTROJENJA DUKI 2


Danas (6. lipnja 2019.) će uslijediti obustava rada Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline – DUKI 2, u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.

Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.6.6.2019. - GospodarstvoBroj čitanja: 752 ... Autor: Martina ...

RSS