GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Pridružite se ekološkoj akciji Zelena čistka


U Gradskoj vijećnici Grada Kutine održana je konferencija za novinare, na kojoj su gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić, Eduard Gelešić, pročelnik UO za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša, Mladen Lisak pomoćnik pročelnika UO za komunalni sustav, zaštitu okoliša i investicijsko održavanje, Krešimir Lenić, ravnatelj Komunalnih servisa Kutina, Dražen Kinderman, predsjednik MO Repušnica, Ivica Arbanas, predsjednik biciklističkog kluba Kutina, pozvali sve građane da sudjeluju u jednodnevnoj akciji čišćenja divljih odlagališta, u subotu 13. travnja 2019. godine, s početkom u 08:00 sati na lokacijama Mjesnog odbora Repušnica (Ulica Repušnička lipa (kraj ulice), Radićeva ulica (na više lokacija iza Romskog naselja- sa istočne strane), MO Zbjegovača (Put Bonifacija Pavletića-prema crkvi na Gojlu), Brinjani (spojna cesta sa Šartovcem), Kutina-Ulica A.Mihanovića u smjeru Mišinke te u  Metanskoj ulici (zapadno od Šmit electronica).

Zelena čistka dio je globalne akcije World Cleanup Day 2019. (Očistimo svijet 2019), koja okuplja aktivne građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu u povijesti čovječanstva. Cilj je u jednom danu ukloniti što veće količine ilegalno odloženog otpada, podignuti svijest o stvaranju i odlaganju otpada, te važnosti očuvanja okoliša i planete Zemlje.

Ideja je 2008. godine krenula iz estonske građanske inicijative Let's do it! (Učinimo to!), koja je organizirala akciju u kojoj je sudjelovalo 50.000 volontera.

Na nacionalnoj razini akciju koordinira Udruga Žmergo, dok je UO za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine lokalni organizator te dogovara i koordinira volontere, predlaže lokacije za čišćenje, nabavlja materijal i opremu. Cilj akcije je uključiti što više građana, očistiti što više otpada, selektivno odvajati otpad, uključiti što više sudionika-volontera.

Gradonačelnik Zlatko Babić je istaknuo da su navedene lokacije samo dio nalazišta divljih deponija na području Grada Kutine. Gradovi diljem Hrvatske bore se s problematikom divljih deponija, a na području Kutine problem je eskalirao ove godine nakon povećanja cijene zbrinjavanja otpada u kućanstvu što je bilo nužno sprovesti zbog dodatnih nastalih troškova trgovačkog društva Eko Moslavina koja je morala sprovesti primjenu sortiranja otpada na kućnom pragu temeljem zakonske uredbe o gospodarenju otpadom. „Uveli smo novi cjenik fiksnog i varijabilnog dijela u kojem upravo varijabilni dio ima utjecaj na samu konačnu mjesečnu cijenu za zbrinjavanje otpada. Cilj nam je bio da potaknemo naše sugrađane na razvrstavanje otpada na kućnom pragu, no u jednom dijelu naših sugrađana to se pretvorilo u odlaganje na našim prigradskim naseljima uz puteve, šume itd. Troškovi ranijih godina za sanaciju divljih deponija bili su na razini od 25 tisuća kuna godišnje, a ove godine ti troškovi će biti i do 5 puta veći, jer planiramo sanirati sve divlje deponije koje se nalaze u okolici Grada Kutine, a nastojimo pristupiti i represivnijim mjerama poput ugradnje tajnog video nadzora i praćenja uz pomoć kojih će se identificirati, locirati i prekršajno kazniti počinitelji koji će odlagati smeće na prostoru gdje to nije dozvoljeno“, poručio je gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić te dodao da je stvaranje divlje deponije problem za koji Grad Kutina mora pronaći rješenje, a upravo se kroz ovu ekološku akciju „Zelena čistka“  želi ukazati na problem nesavjesnog ponašanja dijela naših sugrađana.

Eduard Gelešić, pročelnik UO za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša istaknuo je da je akcijom „Zelena čistka“ prošle godine skupljeno preko 26 tona otpada koji je na određenih 5 lokacija sakupljen i zbrinut na našoj deponiji. Pročelnik je rekao da je za ovu godinu također odabrano 5 lokacija za saniranje divljih odlagališta otpada, no one ne obuhvaćaju sve lokacije vezane za prijašnje i novonastale divlje deponije. „Naš Upravni odjel preko komunalnog redarstva radi kompletan popis prema kojem je već sada evidentirano preko 20-tak divljih deponija, a za ovogodišnju akciju smo odredili 5 najkritičnijih i najvećih lokacija koje će se uspješno sanirati“, poručio je Eduard Gelešić, pročelnik UO za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša te najavio da će se početak akcije „Zelena čistka“ u Radićevoj ulici, Zbjegovači i Brinjanima održati s početkom u 8 sati, zatim u MO Repušnica u 8:30, dok će u Mihanovićevoj i Metanskoj ulici ekološka akcija čišćenja započeti u 9 sati. Dva komunalna redara i djelatnici iz UO odjela za za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša će vršiti nadzor. Akciji „Zelena čistka“ odazvala se i većina Mjesnih odbora kod kojih su se utvrđivale divlje deponije te 5-10 volontera na svaku odabranu lokaciju, ali i javna poduzeća Hrvatske šume, Hrvatske vode, Eko Moslavina te Udruga Roma, Biciklistički klub Kutina i ostale udruge.

Eduard Gelešić, pročelnik UO za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša poručio je da su Grad Kutina i UO za komunalni sustav pripremili adekvatne rukavice, vreće i kabanice u slučaju kiše, kako bi se akcija mogla uspješno realizirati. Pročelnik Eduard Gelešić poziva sve građane da se odazovu akciji za dobrobiti našeg Grada.

Dražen Kinderman, predsjednik MO Repušnica poziva mještane Repušnice da se odazovu akciji Zelena Čistka kako bi se sanirala divlja deponija u Repušničkoj lipi. Okupljanje će se održati ispred Društvenog doma u 8,00 sati nakon kojeg će se krenuti u akciju čišćenja navedene lokacije. MO Repušnica je za tu prigodu osigurao i okrepu za sve sudionike ekološke akcije.

„Apeliram na sve građane i građanke Grada Kutine da se osvijestimo te da svojom ozbiljnošću i pristupom na neki način pridonesemo savjesnom odlaganju otpada kako bismo omogućili jedni drugima ljepši i čišći život u našem gradu“, poručuio je Dražen Kinderman, predsjednik MO Repušnica.

 11.4.2019. - DruštvoBroj čitanja: 675 ... Autor: Martina ...