GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Nadzorni odbor usvojio revidirane financijske izvještaje


Nadzorni odbor Petrokemije d.d. razmotrio je i usvojio revidirane financijske izvještaje tvrtke za 2018. godinu, te su oni danas javno objavljeni na internetskim stranicama Zagrebačke burze i Petrokemije. Naglašeno je kako je neovisna revizorska kuća potvrdila prethodno objavljena nerevidirana godišnja izvješća o poslovanju Petrokemije d.d. i Grupe Petrokemija. 11.4.2019. - GospodarstvoBroj čitanja: 1084 ... Autor: Martina ...