GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Obilazak Mjesnih odbora Gojlo i Zbjegovača


Gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić sa suradnicima tijekom mjeseca ožujka obilazi mjesne odbore s područja Grada Kutine. Nakon radnog sastanka održanog u MO Repušnica, gradonačelnik je nastavio obilazak po MO Gojlo i Zbjegovača.

MO Gojlo

Ovim obilascima gradonačelnik Zlatko Babić nastavio je s upoznavanjem problematike te se iz prve ruke upoznao sa specifičnostima svakog naselja i u razgovoru s predstavnicima MO saznao njihove potrebe te ih informirao o projektima koji su u planu za tekuću i slijedeću godinu.

MO Gojlo

Predstavnici Mjesnog odbora Gojlo imali su priliku gradonačelniku i timu pročelnika gradske uprave izravno postaviti sva pitanja koja ih zanimaju vezana uz razvoj na području MO Gojlo, a odnose se na cestovnu infrastrukturu, nastavak gradnje vodovoda u dijelu Gojla na kojem još uvijek nije realizirana vodovodna mreža te rješavanje imovinsko pravnih odnosa na Domu u kojem je smješteno Dobrovoljno vatrogasno društvo.

MO Gojlo

Gradonačelnik Zlatko Babić izvijestio je predstavnike da će se nastavak gradnje vodovoda ostvariti u sklopu projekta Aglomeracije Moslavina koji je u izvršnoj fazi pripreme, a s realizacijom će se krenuti krajem tekuće godine. Po pitanju cestovne infrastrukture u planu su i radovi na županijskoj cesti u dijelu Ulice Stjepana Radića prema naselju Vukovje. Sufinanciranjem sa županijskim cestama u omjeru 50:50 radovi će obuhvatiti presvlačenje habajućeg sloja na postojeću podlogu u dužini od 600-tinjak metara.

MO Zbjegovača

Gradonačelnik je u obilasku MO Zbjegovača upoznao predsjednicu MO Natašu Vugrinović i predsjednika DVD-a Zbjegovača Dragutina Kneževića s planovima koji obuhvaćaju izgradnju novog Doma u zajedničkom korištenju  DVD-a i Mjesnog odbora. Gradonačelnik je izvijestio da su za potrebe izgradnje budućeg Doma sređeni izuzetno složeni imovinsko pravni odnosi te je izrađena projektna dokumentacija i dobivena građevinska dozvola za izgradnju. Izgradnja Doma aplicirati će se za sredstva iz EU fonda koja su zasada odobrena za rekonstrukciju Društvenog doma u MO Repušnica i Banova Jaruga.

MO Zbjegovača

„Do početka realizacije izgradnje pristupili smo uređenju Doma na način da smo napravili potpuno novi sanitarni čvor i dogovorili smo daljnja ulaganja koja obuhvaćaju rekonstrukciju poda, uređenje interijera kupovinom inventara poput stolova i stolica te zamjenu dijela dotrajale stolarije“, najavio je gradonačelnik Zlatko Babić te dodao da za kraj ostaje rješavanje problematike opskrbe vodom koja se planira riješiti slijedeće godine realizacijom EU projekta Aglomeracije Moslavina.

MO Zbjegovača

Nakon što su predstavnici Mjesnih odbora iznijeli problematiku zajednice gradonačelnik Babić je sa suradnicima poručio da će Grad Kutina u skladu sa svojim mogućnostima i dalje ulagati u infrastrukturu naselja, prema prioritetima koje Mjesni odbor iznese.14.3.2019. - DruštvoBroj čitanja: 745 ... Autor: Martina ...

RSS