GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Odvajanje papira i plastike u papučama


EKO MOSLAVINA D.O.O. započinje od ovog tjedna sa pilot projektom “ ODVAJANJE PAPIRA I PLASTIKE U PAPUČAMA” u svim zgradama kolektivnog stanovanja.

Projekt se odnosi na primarno odvajanje papira i plastike u zgradama kolektivnog stanovanja, a za početak će biti ostvaren prvo u ulici A.K.Miošića u Kutini.

Korisnicima usluge se izlazi ususret da bi papir i plastiku mogli odvajati “na kućnom pragu” u npr. oknima na vertikalnim međuprostorima, pa će u dogovoru sa predstavnicima stanara na katu svake zgrade biti postavljeni spremnici za papir i plastiku koji će se prazniti po potrebi

Svatko od nas u prosjeku proizvede kilogram otpada dnevno, odnosno oko 370 kilograma otpada godišnje.

Veći dio tog otpada bez puno razmišljanja bacamo u istu kantu za smeće, stoga ćemo 

u svaku zgradu postaviti spremnik za papir te spremnik za plastiku.

Odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada koji se odlaže na naše odlagalište te štitimo naš okoliš.

EKO MOSLAVINA D.O.O.10.1.2019. - DruštvoBroj čitanja: 1014 ... Autor: Martina ...