GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

PREUZMITE VREĆE ZA BIOOTPAD I KOMPOSTERE


Poštovani korisnici usluge odvoza komunalnog otpada!

POZIVAMO VAS DA PREUZMETE VREĆE ZA BIOOTPAD

Podsjećamo Vas da svi korisnici koji su u Izjavi o načinu korištenja usluge izrazili želju da biootpad odlažu u spremniku mogu doći u sjedište Eko Moslavine (Trg Kralja Tomislava 10/I, Kutina) i preuzeti 12 vreća za biorazgradivi otpad. Ovaj broj veća dovoljan je za tri mjeseca odvojenog sakupljanja biootpada, jer će se ova vrsta otpada odvoziti jedan puta tjedan.
Vreće za biootpad su privremeno rješenje. Očekuje se kako će Fond za zaštitu okoliša jedinicama lokalne samouprave (gradovima i općinama) dosstaviti kante za biootpad tijekom 2019.

POZIVAMO VAS DA POPUNITE I PREDATE IZJAVE O NAČINU KORIŠTENJA USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Više od polovice korisnika usluge još nije popunilo i predalo Izjave o načinu korištenja usluge. Pozivamo vas da to učinite kako bi podaci bili ažurirani i točni. Također, podsjećamo vas da se u Izjavi trebate očitovati kako želite odalgati biorazgradivi otpad. Možete se odlučiti za kompostiranje ili odlaganje biootpada u spremnike. Ukoliko ne predate Izjave o načinu korištenja usluge, pretpostavlja se da ste se odlučili za korištenje kanti za biorazgradivi otpad. 
Kako bismo izbjegli nesporazume, molimo Vas da popunite i predate svoje Izjave o načinu korištenja usluge u sjedište Eko Moslavine (Trg Kralja Tomislava 10/I, Kutina).

POZIVAMO VAS DA PREUZMETE KOMPOSTERE

Još je preostao određeni broj kompostera za vrtno kompostiranje biootpada. Ukoliko želite koristiti vrtne kompostere pozivamo vas da ih besplatno preuzmete na korištenje. Također je potrebno se prijaviti u sjedište Eko Moslavine (Trg Kralja Tomislava 10/I), Kutina.

Hvala na suradnji i razumijevanju!
Zajedno za čist okoliš!29.11.2018. - DruštvoBroj čitanja: 835 ... Autor: Martina ...

RSS