GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

ODRŽANA SKUPŠTINA HVIDR-e GRADA KUTINE


U prostoru Doma hrvatskih branitelja Grada Kutine održana je Skupština HVIDR-e Grada Kutine koja je prošle godine bila vrlo aktivna i posvećena rješavanju problema hrvatskih ratnih vojnih invalida i Udruge HVIDR-a. Predsjedništvo Udruge održalo je 7 redovnih sastanaka na kojima su sukladno Statutu i pravilnicima o radu Udruge HVIDR-a Grada Kutine, zakonskim i podzakonskim aktima donosili odluke i stavove za koje su smatrali da pomažu u rješavanju problematike HRVI i HVIDR-e.

„Tijekom 2017. godine bili smo prinuđeni i dalje nastaviti dijalog i uz pomoć medija i mirnim prosvjedima u nekoliko navrata reagirati kako u zaštiti digniteta Domovinskog rata, tako i naših prava, od kojih je u planu bila izmjena Zakona i donošenje novog Ustavnog zakona te ukidanje mjere smanjivanja mirovine za 10%, kao i razdvajanje mirovina.“, istaknuo je Damir Badanjak.

Predsjednik kutinske HVIDR-e Damir Badanjak dodao je kako je tijekom cijele prošle godine HVIDR-a vršila pritisak prema Ministarstvu branitelja i Vladi RH da odustanu od smanjivanja mirovina te su u konačnici ti pritisci dali pozitivan rezultat.

Predsjednik HVIDR-e Kutina naglasio je kako se Grad Kutina aktivno uključio u program stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata te je Grad snosio troškove priključaka na komunalnu infrastrukturu za sedam korisnika.

HVIDR-a Kutina uz dobru suradnju s Gradom Kutina na projektima zahvalna je i na financiranju dva projekta Udruge u protekloj godini. Projekt stambenog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida i projekt socijalne i pravne zaštite članova HVIDR-e Grad Kutina podupro je u 2017. godini sa 12 tisuća kn. „Grad rad Udruga podupire samo kroz realizaciju projekata, jer je to jedino tako moguće. Zato ćemo i dalje predlagati projekte. Kako bi poboljšao uvjete i kvalitetu rada Udruga proisteklih iz Domovinskog rata, Grad Kutina i dalje podržava projekt uređenja prostorija u Domu hrvatskIh branitelja.

Rad na projektu gradnje stanova za stradalnike s područja Grada Kutine u sklopu višenamjenske zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana nastavio je prošle 2017. godine sadašnji gradonačelnik Zlatko Babić.

U višenamjenskoj zgradi na Trgu dr. Franje Tuđmana će biti uređeno 27 stanova od kojih je za branitelje predviđeno 19 stanova, a ostali će se ponuditi na tržištu po POS modelu. U prizemlju zgrade na trgu bit će poslovni prostor te višenamjenska dvorana. „Branitelji će imati pravo izabrati koji stan žele kupiti“, poručio je Zlatko Babić te dodao kako je u tijeku zatvaranje financijske konstrukcije izgradnje zgrade na trgu čija gradnja neće početi prije 2020. godine jer je potrebno izraditi izvedbeni projekt, a potom provesti i potrebne natječaje.

Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić zahvalio je HVIDR-i Kutina na dobroj suradnji u unapređenju kvalitete života i položaja hrvatskih branitelja. Izvijestio je kako je grad u cilju promicanja istine i čuvanja digniteta Domovinskog rata u Spomen području na Trokutu postavio monolit u spomen palih branitelja s područja Kutine, Popovače i Velike Ludine te je najavio uređenja obilježja u Bujavici, prvom oslobođenom naselju u Domovinskom ratu, koje su oslobodili pripadnici kutinske 56. samostalne bojne HV.

Predsjednik HVIDR-e Kutina na kraju izvještaja rad Udruge u 2017. godini ocijenio je dobrim, a s tim su se složili i članovi Skupštine te su prihvatili izvještaj o radu.

 28.11.2018. - DruštvoBroj čitanja: 831 ... Autor: Martina ...

RSS