GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

TERENSKA NASTAVA UČENIKA OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA U VUKOVARU


Osnovna škola Vladimira Vidrića je od 14. do 15. studenoga sudjelovala u projektu terenske nastave za učenike osmih razreda koju organizira Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar.

Ovaj projekt obuhvaća učenje o vrijednostima Domovinskog rata i značaju Bitke za Vukovar u obrani suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti suvremene Republike Hrvatske. Tijekom terenske nastave u Vukovaru učenici su mogli naučiti o demokratskim procesima koji su doveli do stvaranja suverene i samostalne Republike Hrvatske te kako je ona obranjena.

Nakon odslušanog teorijskog dijela  o Domovinskom ratu i Bitki za Vukovar,  učenici su posjetili memorijalna mjesta na širem području grada Vukovara gdje su se kroz predavanja vodiča uveli u događaje koji su se ovdje odigrali ratne 1991. godine. Posjetili su Župu sv. Filipa i Jakova, Borovo Commerce, SD Trpinjsku cestu, Kukuruzni put, Velepromet, Vukovarsku bolnicu, Memorijalno groblje, SD Ovčara i Masovnu grobnicu na Ovčari.

Uz memorijalnu povijest vezanu za Domovinski rat, učenici su se kroz fakultativne aktivnosti mogli upoznati i s povijesnom i kulturnom baštinom grada Vukovara te životom u njemu.

Terenska nastava u Vukovaru završila je Školom mira, predavanjem čiji je cilj da učenici odnesu svojim domovima poruke mira, nenasilja i tolerancije na kojima se može graditi budućnost te kvizom znanja za učenike. Učenici naše škole osvojili su drugo mjesto na Kvizu znanja.

Projekt je ujedno i način socijalizacije u novom okruženju, prilika za upoznavanje običaja, navika i kulture zavičaja u cjelini, kao i poticaj nastavnicima da primjenjuju korelaciju i integraciju nastavnih sadržaja.  Projekt neprestano napreduje kako opsegom, tako i kvalitetom, te je predviđeno da školske godine 2018./2019. Vukovar posjeti 42 791 učenik i pratitelj iz svih osnovnih škola Republike Hrvatske.27.11.2018. - DruštvoBroj čitanja: 555 ... Autor: Martina ...

RSS