GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

PROJEKTOM "GRAD KUTINA - INFORMIRAJ SE I RECIKLIRAJ" DO MANJEG OTPADA NA ODLAGALIŠTIMA


Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Grad Kutina – informiraj se i recikliraj“  01.10.2018. potpisan je između Grada Kutine kao Korisnika, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkim tijelom razine 1 i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkim tijelom razine 2.

Projektom „Grad Kutina – informiraj se i recikliraj“ izgradit će se svijest, informiranost i educiranost više od 96% građana Grada Kutine s naseljima o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, a sve s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Projekt doprinosi rješavanju problema nedovoljne informiranosti građana te gospodarskih subjekata o njihovoj ulozi u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, o hijerarhiji gospodarenja otpadom te koristima uređenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom s ciljem rješavanja jednog od najvećih problema zaštite okoliša.

Projekt se sufinancira putem Poziva na dostavu projektnih prijedloga Provedba programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (KK.06.3.1.07), temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 356.429,91 kuna što je i iznos prihvatljivih troškova. Dodijeljena su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu 302.965,35 kuna što iznosi 84,9999794% ukupno prihvatljivih troškova.

 

 

11.10.2018. - DruštvoBroj čitanja: 915 ... Autor: Martina ...